Saare maavalitsus asub analüüsima bussiliinide optimeerimise võimalusi

6. märtsi Oma Saares ja 8. märtsi Meie Maas avaldatud nimekiri Saare maakonna bussiliinidest, mida AS GoBus soovib sulgeda või lühemaks muuta, on vedajapoolne ülevaade nende jaoks mittekasumlikest liinidest. Saare maavalitsuse jaoks on tegemist vaid taustinformatsiooniga, mida kasutatakse maakonna liinivõrgu optimeerimise käigus.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kohusetäitja Mika Männiku sõnul ei tähenda kavandatavad ümberkorraldused maakonnasiseses bussiliikluses tingimata liinivõrgu kärpimist. “Mitmete liinide puhul on võimalik väiksemate busside kasutuselevõtt, samuti õpilasliinide ja maakonnaliinide ühildamine,” lisas Männik.

Maavalitsus analüüsib AS-i GoBus taotluses esitatud liinide täituvust ja esitab omapoolsed ettepanekud bussiliinide muutmise kohta arvamuse avaldamiseks kohalikele omavalitsustele, mida need liinid läbivad. Pärast kooskõlastusringi jõuavad muudatusettepanekud maavanema moodustatud ühistranspordikomisjoni, kuhu kuuluvad nii maavalitsuse kui ka omavalitsuste esindajad.

Mika Männiku sõnul on maakonna bussiliinide võrgu ümberkorraldamine alles algusjärgus ning enne juunikuud ei muutu kehtivates sõidugraafikutes midagi. “Maavalitsus analüüsib koostöös kohalike omavalitsustega kõikide liinide vajalikkust ja täituvust – bussiliini sulgemise kõrval on vaja kaaluda ka kõiki ülejäänud variante, sest maakonnas on palju inimesi, kelle jaoks on buss ainsaks transpordivahendiks,” kinnitas Männik.

Märtsikuu jooksul kuulutab Saare maavalitsus välja ka riigihanke ühistranspordialase uuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada nõudlus ühistransporditeenuse järele ning kujundada Saare maakonnas välja üleriigilise võrguga seotud ühistranspordi liinivõrk, mis rahuldaks maakonna elanike transpordivajadusi, oleks efektiivne ning optimaalselt toimiv ja vedaja poolt rakendatav.

Anu Vares,
maavanema nõunik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 11 korda, sh täna 1)