Pärsama kultuurimajas said kokku vald ja küla (1)

Pärsama kultuurimajas said kokku vald ja küla

 

Pärsama vastrenoveeritud kultuurimajas said eile kokku Leisi vallavalitsuse ametnikud ja külavanemad ning külaseltside eestvedajad. Iga-aastase kokkusaamise eesmärgiks on eelkõige vastastikku informatsiooni vahetamine.

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep andis kokkutulnutele ülevaate seni tehtud töödest ja alanud aasta investeeringutest. Praegu on KOIT-kava rahastamise järjekorra eesotsas Leisi koolimaja, mille remonti alustati juba kolm aastat tagasi. Remont on vaja kindlasti lõpetada.

Teine olulisem projekt puudutab veevarustust. Kavade kohaselt kuulutatakse aprillis välja uus riigihange veevarustuse tööde tegemiseks vallas. Kaks suurt projekti võtavad sel aastal enamiku vallavalitsuse investeeringute rahast, kuid on selge, et vaid nendega piirduda pole võimalik.

Pamma külaselts on kirjutanud seltsimaja kordategemiseks projekti, mida vallavalitsus omalt poolt toetab. Samuti on plaanis teha Pärsamale laste ja noorte mänguväljak, mis oma kunstmurust kattega annab võimaluse mängida kõiki pallimänge.

Angla küla sai tänavavalgustuse, mis tehti koostöös Eesti Energia Jaotusvõrguga. Ka edaspidi on valla sooviks jätkata koos elektrivõrgu renoveerimise ja maakaablisse viimisega küladesse tänavavalgustuse toomist, sest siis on võimalik kasutada ühist kaablikraavi.

Karja mõisahoone veel vabades ruumides on plaanis avada laste mängudetuba. Jätkuvalt tehakse igal aastal korda vähemalt kolme küla bussiootepaviljonid.

Paraku on ootel ka nii suuri investeeringuvajadusi, mida vald oma jõududega teha ei suuda – Leisi keskkooli internaadihoone vajab remonti ja kooli remondiplaanidest on väljas ujula osa.

Valla eelarves on eraldi summad külaseltside projektide omafinatseeringu osa katmiseks. Eelmisel aastal esitasid Leisi valla külad erinevatele fondidele viis projekti, mis kõik ka rahastatud said. Projektide kirjutamisel ja esitamisel võiksid külaseltsid aktiivsemadki olla.

Tanklat on Leisi igatsetud aastaid. Tänaseks on valla tellitud detailplaneering olemas, kuigi veel kehtestamata, ent bensiinimüüjate huvi Leisi korraliku tankla rajamise vastu on vähene.

Abivallavanem Enno Reis rääkis viimastel aegadel palju kõne all olnud teemast – prügiveo korraldusest ja prügi sorteerimisest. Sama suure huviga kuulati alanud aasta investeeringukava teede ja tänavate kordategemiseks. Teede remondiks on sel aastal 3,2 miljonit krooni, millest saab korda teha 2,6 kilomeetrit mustkattega teid ja 20 kilomeetrit kruuskattega teid. Lisaks on 0,8 miljonit teede korrashoiuks, see tähendab teeäärte puhastamiseks, lumetõrjeks jne.

Eilse päeva teise poole sisustasid paljus külalised. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhi Agu Laiuse ettekanne selgitas demokraatia olemust ja hetkeseisu Eestis. Saalis nii mõnegi slaidi peale tekkinud elav arutelu näitas, et külade ärksamate inimeste jaoks on võimalus riigi ja ühiskonna tegemistes kaasa rääkida, oluline. Otsedemokraatia ja osalusdemokraatia vahekorrad on külas sama tähtsad läbi rääkida kui riigi tasandilgi.

Saaremaa Kodukandiliikumise juht Elvi Viira keskendus oma esinemises külakogukonna aktiivsusele. Tema hinnagul on inimesed külades piisavalt aktiivsed ja võimelised võtma vastutust kogukonna elu-olu korraldamisel, kuid vajavad veidi küünarnukitunnet ja toetust teadmisele, et nad on olulised.
Saaremaa Kodukant on kogu aeg rõhutanud meie põhiväärtuste – maa, mets, küla, talu – olulisust. Kodanikuühiskond on teema, millele keskendub liikumise järgmine külapäev selle aasta augustikuu alguses Kaarmal.
Päeva lõpuks jäi külavanemate ja seltsijuhtide ettepanekute kuulamine ja kirjapanemine.

Leisi vallas on 54 küla, neist 5 elaniketa. Külavanemad on vallavalitsuse hinnangul just need olulised inimesed, kelle kaudu on teadmine tegelikest probleemidest ja vajadustest seni vallavalitsuseni jõudnud. Riik toetab enam külaseltside tegevust ja nii on paljudes külades külavanem seltsi liikmeks saanud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 39 korda, sh täna 1)