Keskkonnaprogrammi taotlusi saab esitada esmaspäevani

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetab igal aastal keskkonnaprogrammi kaudu keskkonnaprojektide elluviimist. Järgmise, 2008. aasta II vooru projektide rahastamise taotluste lõpptähtaeg on 17. märts. Maakonnas teostatavate projektide rahastamise taotlused tuleb nimetatud kuupäevaks esitada KIK-i maakondlikku esindusse, mis asub Saare maavalitsuse majas Lossi t 1.

Keskkonnaprogrammi üks valdkondi on keskkonnateadlikkus, mille eesmärk on avalikkuse teavitamine keskkonnaprobleemidest ja vajadusest ning võimalustest käituda keskkonnasäästlikult, avalikkuse kaasamine ja aktiveerimine keskkonnaseisundi parandamiseks, elanike käitumise, väärtushinnangute ja tarbimisharjumuste muutmine keskkonnasõbralikumaks, keskkonnateabe kättesaadavuse, keskkonnahariduse ja täiendkoolituse parandamine ja edendamine ning keskkonnahariduse kontseptsioonist tulenevate tegevuste elluviimine.

Eesmärgi saavutamiseks on palju tegevusi, mille korraldamiseks saavad omavalitsused, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid, mittetulundusühingud ja sihtasutused, äriühingud ning teadus- ja haridusasutused esitada projektitaotlusi. Enne projekti vormistamist peaks iga taotleja tutvuma projektile esitatavate nõuetega, mis on väga selgesti kirjas KIK-i kodulehel.

Läbi aastate on meie maakonnas enim keskkonnateadlikkuse valdkonna projektitaotlusi esitanud koolid, kes on taotlenud rahalist toetust looduspäevade ja -laagrite korraldamiseks, õppereiside korraldamiseks jm, et õppida tundma keskkonnasõbralikku käitumist, loodust selle mitmekesisuses, harjutada säästlikku eluviisi jm.

KIK-i koostööpartner keskkonnateadlikkuse arendamisel on Saare maakonnas SA Ülikoolide Keskus Saaremaal, mille juures tegutsev töögrupp soovitab eelolevaks toetusvooruks koostada projektitaotlusi jäätmetega seonduvate probleemide lahendamisele kaasaaitamiseks (näit jäätmete sorteerimine ja liigiti kogumine, jäätmete taaskasutamine, jäätmetekke vähendamisele suunatud tarbimiseelistuste kujundamine, toodete kasutusea pikendamise propageerimine jms).

Kindlasti pole välistatud ka kõik teised head ja vajalikud teemad nagu tervislik toit, 2008. aasta puu – jugapuu jne.

Maie Meius

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)