Linna suurkoolid klasse tükeldama ei hakka

Linna suurkoolid klasse tükeldama ei hakka

 

Kuressaare gümnaasium (KG) ega ka Saaremaa ühisgümnaasium (SÜG) põhikooliastme suuri klassikomplekte tükeldama hakata ei kavatse.

KG põhikooli osa õppealajuhataja Anu Saabas ütles Oma Saarele, et kuna eelolevast õppeaastast kehtima hakkav põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse säte kehtestab põhikoolis klassi täituvuse piirnormiks 24 õpilast, siis veel paar nädalat tagasi kaalus kooli juhtkond tõepoolest võimalust tükeldada põhikooli olemasolevad 7. ja 8. klassid, kus õpilaste arv on väga suur, ning moodustada nende asemel lisaklassid.

“Lapsevanemate ja õpilaste endi seas läbiviidud küsitlus näitas aga, et kuigi õppimist väiksemates rühmades küll soovitakse, ei leidnud klassikollektiivide tükeldamise idee siiski erilist poolehoidu,” rääkis KG õppealajuhataja.

Et säilitada olemasolevad klassikollektiivid ja samas õpikeskkonda parandada, on KG läinud seda teed, et mõne aine õpetamine on korraldatud õpperühmades. “Näiteks on üks õpperühm moodustatud kahe seitsmenda klassi baasil,” selgitas Anu Saabas. “See võimaldab meil aine õpetamist korraga väiksemale arvule õpilastele.”

Säärast rühmatundide metoodikat on KG juba kasutanud näiteks ajaloo, keemia ja füüsika õpetamisel.

Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro ütles, et koolil pole lihtsalt ruumipuuduse tõttu võimalik põhikooliastme suuri klassikollektiive tükeldada. “Juba praegu on meil koolis 27 klassikomplekti ja ruumide koormus on väga suur,” rääkis ta. “28-ndat klassi pole võimalik juurde moodustada, sest meil pole seda kuhugi panna.”

Samas avaldas Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor arvamust, et tõenäoliselt pole olemaolevate klassikollektiivide lõhkumine ka puhtpsühholoogiliselt eriti otstarbekas, ja seda eriti põhikooli vanemates klassides.

“Kui ikka on juba aastaid koos oldud, siis on välja kujunenud ka üks kollektiiv, mida lõhkuda oleks kahjulik,” selgitas ta. “Kõne alla võib see tulla vaid juhul, kui klassis on õpilaste vahel tekkinud mingid suhtlemisprobleemid.”

KG õppealajuhataja Anu Saabas lisas veel täpsustuseks, et peagi kehtima hakkav põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uus redaktsioon ei nõuagi juba olemaolevate klassikollektiivide lõhkumist. “Eelkõige puudutab see uusi, eelseisvaks õppeaastaks moodustatavaid klassikomplekte,” ütles ta.
Eelolevast õppeaastast kehtima hakkava põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §25 määratleb täpselt, et põhikooliastmes on klassi täituvuse ülempiiriks 24 õpilast ja gümnaasiumiastmes 36 õpilast.

Samas on kõnealuses seaduses aga säte, mis võimaldab ka erandeid. Nii näiteks ütleb seaduse §25 p 1 märge 1, et kooli pidaja (antud juhul linnavalitsus – toim) võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada ka “nimetatud piirnormist suurema klassi täituvuse ülemise piirnormi”.

Praegu õpib KG igas 7. ja 8. klassis 36 õpilast, umbes samapalju õpilasi on ka Saaremaa ühisgümnaasiumi kõigis neljas 7. ja 8. klassis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)