Ajakirjanik arvab (2)

Ajakirjanik arvab

 

Abilinnapea ametisse sobivuse peab otsutama tema erakond – selline oli üks mõtteist, mis volikogu liikmete hinnangutest ja internetikommentaaridest Argo Kirsi tegevuse kohta läbi käis.

Oleme ka Kuressaares jõudnud situatsiooni, kus teatud ametikohtadel ei oma tähtsust ametialane pädevus ega ametialane vastutus, vaid ainult parteiline vastutus oma erakonna ees.

Ooperipäevad ei ole poliitiline üritus, seda kinnitas ka volikogu ühine otsus nende toetamise kohta. See polnud küsimus, kus opositsioon ja koalitsioon oleksid olnud eri meelt. Abilinnapeale tehti ülesandeks sõlmida leping kindlatel tingimustel – toetuse väljamaksmine kuluarvete alusel – ja Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutuse nõukogu esimehena kohustus ta teostama järelevalvet organisatsiooni tegevuse üle.

Abilinnapea vastutus on ametialane, tema ülesanded ametialased. Partei poliitikaga ei ole sel juhtumil midagi pistmist. Või saab küsimuse esitada nii: kas järelevalve nõrkus sihtasutuse tegevuse üle oli eelkõige rahvuslik, sotsiaal-demokraatlik, liberaal-turumajanduslik või hoopiski rohelist mõttelaadi esindav? Tõenäoliselt mitte.

Inimeste elu ei koosne parteide programmidest. On olulisemaid asju – nagu näiteks terve mõistus, üldise huvi eelistamine üksikisiku huvile ja ametialane pädevus. Kui me nüüd hakkame arvama, et ametikohustuste täitmise või mittetäitmise osas puudub igasugune vastutus, siis kuidas saame me selliste inimeste kätte anda otsustusõiguse? Otsustamine ja vastutamine käivad käsikäes.

Ei eelda me ju teiste ametikohtade puhul, et näiteks mõnda erakonda kuuluv müüja, firmajuht või ehitusinsener teeks oma ametikohal erialaselt otsuseid, mille eest vastutus on poliitiline.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)