Vastukaja

28. veebruari Oma Saares kirjutasid Kaja Sepp ja Heli Maajärv Laimjala Loodussõprade Seltsi nimel, et kinnisvaraärimeeste plaanid hävitaksid Laimjala valla kauneima loodusala, ja avaldasid lootust, et Laimjala vallavolikogu esimees ja liikmed vaatavad mööda võimalikest isiklikest huvidest ja suudavad targa talupojamõistusega ära hoida sellise unikaalse loodusala hävitamise.

OÜ Laiduse omanikud ostsid kõne all oleva maatüki 2005. aastal heauskselt endiselt omanikult, kes kinnitas, et keskkonnateenistus on 24. novembril 2004. aastal kooskõlastanud hoonestuse kava 35 hoonele (dokument olemas).

Uued omanikud algatasid detailplaneerigu Laimjala vallas Rannaküla külas Laiduse maaüksusel. 14. detsembril 2006 toimunud esmasel koosolekul väitis keskkonnateenistus, et olemasolev dokument ei kehti, ja tegid ettepaneku tõmmata hoonete arv maha ühe peale, võttes aluseks krundil asuva taluaseme.

Tänase päeva seisuga on keskkonnaeksperdi poolt koostatud uus keskkonnamõjude hindamise programm, mis sisuliselt tähendab seda, et keskkonnaekspert alles alustab mõjude hindamist ja et tema otsusest sõltub konkreetselt, kas ja mitu krunti kõne all olevale kinnistule üldse rajada tohib, arvestades kohapealseid loodustingimusi.

11. märtsil 2008 toimub Laiduse kinnistu KSH (keskkonnamõju strateegiline hindamine) programmi (millise perioodi jooksul keskkonnaekspert hinnangu annab ja millistele alustele toetub) avalik esitlus. Samal koosolekul esitletakse ka detailplaneeringu eskiislahendust, mille keskkonnaekspert võtab oma hinnangu aluseks.

11. märtsil esitletavast KSH programmist saame ka teada, mis päevaks hinnang valmib. Enne seda ei saa toimuda detailplaneeringu lahenduse edasist arutelu. Ootame ära, mida ütleb sõltumatu keskkonnaekspert.

Austusega OÜ Laiduse omanikud
Siim Markus ja Tormi Tamm

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 34 korda, sh täna 1)