Minister ei andnud Leisi vallale keeluvööndi vähendamise luba (3)

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi jättis rahuldamata Leisi vallavalitsuse taotluse vähendada Laugu külas Rannamaantee ääres asuva Harjaka kinnistu ehituskeeluvööndit.

Minister jättis taotluse rahuldamata, kuna keskkonnaministeeriumi hinnangul on Harjaka kinnistu planeeringulahendus vastuolus enamiku ranna- ja kaldakaitse eesmärkidega. Kavandatud nelja ühepereelamu, teede ja tehnovõrkude rajamine seaks ohtu kinnistu looduskoosluste ja kõrghaljastuse säilimise, samuti ei ole planeeringulahendus kooskõlas piirkonnas väljakujunenud asustusega.

Möödunud aasta lõpus keskkonnaministrile esitatud taotluses soovis Leisi vald vähendada Laugu külas rannamaantee ääres asuva Harjuka kinnistu ehituskeeluvööndit 150 meetrile.

Ehituskeeluvööndi vähendamise taotlus oli esmakordne pärast Leisi valla üldplaneeringu kehtestamist 2000. aastal. Leisi valla üldplaneeringuga on suvilate ehituseks ette nähtud Soela–Pammana ja Paaste–Jõiste suvilapiirkond, kus ehituskeeluala on vähendatud vastavalt 50-le ja 100 meetrile. Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep põhjendas taotlust asjaoluga, et ehitamine 200 meetri joone taha suruks Harjuka kinnistule kavandatud ehitised liiga maan-tee lähedusse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)