Kohtus: Moonsund Shipping ei ole nõus Elionile 1,25 miljonit krooni maksma

Elioni esindaja ei suutnud eile kohtus veenda Moonsund Shippingut, et just nende laev optilist merekaablit vigastas. Moonsund Shippingu esindaja seadis kahtluse alla ka selle, et Elioni kaabel üldse vigastada sai.

Elion Ettevõtted AS nõuab Saaremaa firmalt AS Moonsund Shipping kohtu kaudu üle 1,25 miljoni kroonist hüvitist kevadel lõhutud optilise merekaabli eest. Moonsund Shippingu esindaja väitis kohtus, et Elioni poolt esitatud tõendid küll näitavad, et laev sõitis sellest kohast üle, kuid ei tõenda, et oli seal ankrus ja vigastas kaablit. Samuti tõstatas ta probleemi, kas kaabel üldse oli katki, sest siiani ei ole keegi seda parandanud.

Elioni esindajad kinnitasid, et tõepoolest ei ole merealust kaablit veel remonditud, kuna nad said oma graafikud ringi suunata.

Elioni väitel aga oli sel päeval tuul ja laev võis keelatud alast üle libiseda.

Kahjusumma 1 251 728 krooni on liiga suur

Moonsund Shipping seab kahtluse alla ka Elioni parandustöödeks mineva summa, pidades seda liiga suureks. Elioni esindajad väitsid, et odavamalt kaabli parandustöid teha ei saa, kuna Eestis puuduvad vastava kaabli paigaldamiseks spetsialistid. Samuti väitis Elion, et kahjusumma ongi ainult parandamise või asendamisele minev kulu, sest tegelik kahju on veel 400 000 krooni suurem.

Elioni meelest käitus Moonsund Shipping pahauskselt

Jaanuaris teatas Moonsund Shipping oma likvideerimismenetluse alustamisest ja likvideerija pani müüki firma vara: ligikaudu pool sajandit vana ujuvkraana ja vedurlaeva ning 1993. aastal ehitatud tuukrilaeva. Elioni meelest oli see pahauskne käitumine, kuna laevad pandi müüki pärast Elioni esitatud hagi. Kui oleks laevad maha jõutud müüa, ei oleks enam Elionil võimalik neilt raha nõuda.

Praegu on laevadel peal ühishüpoteek.

Eilsel eelistungil osapooled kokkuleppele ei jõudnud

Kohtunik Külli Mõlder üritas eile osapooli lepitada ja leida ühisosa, kuid see ei õnnestunud.

Moonsund Shipping on nõus remonditööde osas kokkuleppele jõudma vaid siis, kui Elion kindlalt tõendab, et nemad selle kaabli vigastasid.

Uueks kohtuistungiks tuleb Elionil tõendeid juurde hankida ja Moonsund Shipping peab tõestama, et nende laev seda kaablit ei vigastanud. Samuti soovitati neil võimalusel kohtule esitada kaabli parandustööde teostamiseks uus võimalik pakkumine, mis on odavam.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 37 korda, sh täna 1)