Kaur Lass: riik on Natura alade loomisel kahjustanud maaomanike huve (10)

Kaur Lass: riik on Natura alade loomisel kahjustanud maaomanike huve

 

Tagamõisa poolsaarele puhkekompleksi rajav ettevõte leiab Tallinna halduskohtu otsusele viidates, et Eesti riik on Natura alade moodustamisel ületanud oma volitusi ja kahjustanud maaomanike huve.

Puhkekompleksi detailplaneeringu koostamise käigus riigiga peetud kohtuvaidluses õiguse saanud maaomanik OÜ Suviste Põllumajandussaadused on veendunud, et riik on teinud Natura alade moodustamisel maaomanikele liiga.

Puhkeala detailplaneeringu koostaja, AS-i Pöyry Entec arhitektuuri- ja planeerimisosakonna juhataja Kaur Lassi sõnul tuvastas Tallinna halduskohus, et kinnistuid osaliselt hõlmanud hoiualad olid moodustatud valesti ehk piisavate uuringuteta. Kohus tegi seetõttu otsuse ala hoiualaks arvamine tühistada, märkis Lass. Samuti leidis tema sõnul kohtus kinnitust fakt, et hoiualade moodustamist ei viidud keskkonnaministeeriumi poolt läbi seadusega ettenähtud korras. “Kohtu otsuse alusel võib järeldada, et Natura alade moodustamisel on riik Eestis ületanud oma volitusi ja kahjustanud maaomanike huve,” lisas Lass.

Lassi sõnul tõdes kohus, et kaitseala moodustamisel tuleb läbi viia seadusega sätestatud haldusmenetlus ja otsustus millegi kaitse alla võtmise kohta peab alati ja igal juhul olema ka faktiliselt motiveeritud ning vastavad motiivid peavad sisalduma kas haldusaktis endas (antud juhul vabariigi valitsuse määruses) või muus dokumendis, millele on haldusaktis viidatud.

Ettevõtja Üllar Õunale kuuluval ettevõttel OÜ Suviste Põllumajandussaadused on kavas Saaremaale Kihelkonna valda Tagamõisa poolsaarele rajada puhkekompleks.

Kaur Lass on seisukohal, et Eestis, kus turismi korraldamine on riigi poolt maapiirkondades valdavalt organiseerimata, tuleb senine looduskaitse taktika, mis seisneb ainult keelamises, asendada suunamisega. “Vaja on looduskaitse muutmist avatuks ja selgitavaks,” lausus Lass. “Ainult keelamine viis antud arenduse puhul selleni, et inimeste vara ehk maa väärtus viidi nulli subjektiivsetel põhjustel. Kuna keelav ametnik ei vastuta oma tegevuse eest oma varaga, tõmmatakse jooni kaardile suvaliselt. Kodanikul ei jäägi demokraatlikku riigikorda austades muud üle, kui kaitsta oma õigusi kohtus,” selgitas ta.

Tagamõisa poolsaarel ja selle ümbruses on umbes 30 tuhat hektarit kaitstavaid alasid, mis on ühtlasi ka vaatamisväärsus turistidele. Selleks tuleb aga Lassi sõnul teha riigil sisulist koostööd maaomanikega. Turismi teadlik arendamine võimaldab taasluua töökohti maapiirkondades ja seal edasi elada. Näiteks Natura programmi üks eesmärk on säilitada maal elamiskõlblik keskkond ja korraldada inimeste liikumist teadlikult, rääkis Lass. “Selleks on vaja soosida nii väikeseid turismitalusid kui ka luua loodusväärtuste lähedusse tipptasemel teenindust pakkuvaid puhkekomplekse. Viie tärni hotell looduses saab olla üks Eesti Nokia,” lisas ta.

Kavandatava puhkekeskuse koosseisu kuulub kuni 8-korruseline SPA hotell, puhkemajad ja elamud. Looduse eripära näitamiseks tulevastele puhkajatele on kogu 270-hektarilisest planeeringualast kavas hoonestada vaid kuni 3%. Lisaks on alale kavas rajada Eestis unikaalne loodusesse sobitatud 18 rajaga golfiväljak, tenniseväljakud, matkarajad, maastiku vaatlustornid ja säilitada seal eraldi maaüksustena looduslikud haljasalad.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 68 korda, sh täna 1)