Smuuli tänava lasteaia renoveerimise rahastamine küsimärgi all (3)

Smuuli tänava lasteaia renoveerimise rahastamine küsimärgi all

 

Kuressaare linnavalitsus võib ilma jääda KOIT kava rahast, mida kavatseti kasutada Smuuli tänaval asuva Kuressaare 5. lasteaia renoveerimiseks. Läinud aastal esitas Kuressaare linnavalitsus taotluse maavalitsusele saada KOIT kavast (so Euroopa Liidu rahastatav kohalike omavalitsuste investeeringute toetamise kava) raha linna 5. lasteaia renoveerimiseks.

Praeguse seisuga on maakondlik hindamiskomisjon oma eelistusnimekirja juba teinud ja esitanud selle siseministeeriumile kooskõlastuse saamiseks.

Oma Saarele teadaolevatel andmetel pole maakondliku komisoni poolt väljavalitud ja siseministeeriumile esitatud KOIT kava raames rahastatavate objektide eelistusnimekirjas Kuressaare linnavalitsuse taotlust rahaliste vahendite saamiseks 5. lasteaia renoveerimistöödeks.

Kommenteerides kujunenud olukorda oli Kuressaare linnapea Urve Tiidus napisõnaline. Tiidus kinnitas vaid, et linn on esitanud omapoolse argumenteeritud arvamuse kõnealuse projekti kaitsmiseks. “Kuna aga lõplikku otsust Kuressaare 5. lasteaia renoveerimistööde rahastamise suhtes pole veel tehtud, siis oleks minu poolt arukas seda küsimust praegu pikemalt veel mitte kommenteerida.”

Linnapea lisas, et tema arvates väärib omavalitsus, kes pakub maakonnas vajaminevast lasteaiateenusest umbes 54%, kindlasti KOIT kava toetust. “Samas ma loomulikult mõistan ka teiste omavalitsuste samasugust ootust,” rääkis Tiidus.

Kuressaare linnavolikogu hariduskomisjoni esimees Piret Pihel ütles Oma Saarele, et temale teadaolevatel andmetel linn KOIT kavast raha 5. lasteaia renoveerimiseks ei saa, kuna maakondlik hindamiskomisjon ei pidanud seda niivõrd oluliseks. “Tean, et linnavalitsus on esitanud oma vastulause, kuid minu arvates on KOIT kavast sellele projektile raha saamise tõenäosus väga väike,” märkis ta. “Ma ütleksin, et see tõenäosus on alla 50 protsendi.”

Küsimusele, kuidas kavatseb linn käituda, kui loodetud rahasummat lasteaia renoveerimiseks tõepoolest ei saa, vastas hariduskomisjoni esimees: “Renoveerimist Smuuli tänava lasteaed vajab ja eks tuleb meil siis hakata arvestama 2009. aasta eelarvega, sest käesoleva aasta eelarve on juba vastu võetud ja see rong on läinud.”

Kuressaare linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe ütles, et 5. lasteaia renoveerimine on kogu maakonnale ikkagi oluline. “Esitasime maakondlikule hindamiskomisjonile oma vastuväited,” rääkis ta, “ja me siiski loodame, et meie taotlus saab positiivse vastuse, sest lõpliku otsuse, millised taotlused KOIT kavast rahuldatakse ja millised mitte, langetab käesoleva aasta aprillis vabariigi valitsus.”

Saare maakonnal on lähema kolme aasta jooksul KOIT kavast võimalik saada umbes 80 miljonit krooni. Maakondlikule hindamiskomisjonile (selle moodustas maavanema ettepanekul regionaalminister) esitati ühtekokku 15 taotlust (kogusummas 248,8 miljonit krooni).

Praeguse seisuga on maakondlik hindamiskomisjon oma eelistusnimekirja juba koostanud. Millised taotlused maakondlik hindamiskomisjon konkreetselt välja valis, selle avalikustamist seadusesäte aga ei võimalda. Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuste seaduse § 25 lg 4 ütleb, et “enne taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemist või investeeringute kava või programmi kinnitamist võib avalikustada ainult statistilisi ülevaateid”.

Nagu eelpool öeldud, langetab vabariigi valitsus lõpliku otsuse küsimuses, millised objektid KOIT kavast rahastatakse, aprillis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)