Individuaalne lähenemine ja tõhus tugisüsteem parandavad õpitulemusi

Kolmapäeval tutvustasid Kuressaare gümnaasiumi töötajad Saare maavalitsuse esindajatele, kuidas on KG-s toetatud neid lapsi, kes vajavad paremate õpitulemuste saavutamiseks individuaalset lähenemist. Kooli õppealajuhataja Anu Saabas tõi välja, et kohati parandab individuaalne lähenemine käitumishäiretega õpilaste tulemusi koguni 84%.

Koolijuht Toomas Takkis ütles Oma Saarele, et maavalitsus teeb koolis parajasti riiklikku järelevalvet, ning sellest lähtuvalt tuligi koolijuhil idee kutsuda kokku kõik, kes on laste tugisüsteemidega seotud majas sees ning tegelevad Kuressaare gümnaasiumi õpilastega ka väljaspool maja. Lisaks maavalitsuse haridusosakonna töötajatele olid ülevaadet kuulamas ka politsei esindajad, lastekaitse töötaja ja sotsiaaltöötajad. Üheskoos arutati ka võimalusi, kuidas edasine koostöö paremini sujuks.

Kuressaare gümnaasiumis on tõhusaid tugisüsteeme, mis aitavad neid õpilasi, kes vajavad tuge nii õppimisel kui ka käitumise osas. Koolis on õpilaste jaoks olemas Õnne- ehk Töörahutuba, kaplan, psühholoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, füsioterapeut jne. Lisaks on välja mõeldud ka viis, kuidas pakkuda tuge andekatele, et oleks rahuldatud ka tugevamate õpilaste erivajadused. Kool püüab anda neile võimaluse jõuda kooliprogrammist ka väljapoole.

Saare maavalitsuse haridusosakonna juht Raivo Peeters ütles, et Kuressaare gümnaasiumis on tugisüsteemide arendamiseks tehtud palju tööd. “Kui nii suurest õpilaste arvust jäi klassikursust kordama vaid kaks, on see väga hea tulemus,” märkis Peeters.

Sel nädalal teeb Saare maavalitsus Kuressaare gümnaasiumis riiklikku järelevalvet, mille prioriteediks on sel aastal õpilaste õpijõudluse toetamiseks ja väljalangevuse ennetamiseks rakendatavate meetmete mõjusus.

Saaremaa koolidest kuuluvad sel õppeaastal maavalitsuse korraldatava riikliku järelevalve alla Kärla, Salme ja Kuressaare põhikool ning Kuressaare gümnaasium.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 63 korda, sh täna 1)