Hugo Merile tahetakse kuulutada pankrot (1)

Veebruari lõpus tuleb Kuressaare kohtumajas arutlusele avaldus, millega tahetakse välja kuulutada Hugo Meri pankrot, kuna ta on jätnud avalduse esitajatele maksmata temalt varem kohtu poolt väljamõistetud summa.

Hugo Meri on olnud Rootsis kaugsõidu kapten, Pangal turismitalu pidanud ning samuti on ta endine Mustjala vallavolikogu liige.

Aprillis 2007 langetas Tallinna ringkonnakohus kohtuotsuse, millega jäeti rahuldamata Hugo Meri hagiavaldus Angela Alliksooni ja Vallis Alliksooni vastu. Ülalnimetatud kohtuotsusega mõisteti  Merilt Alliksoonide kasuks välja kohtukulud. 

Alliksoonide taotlusel algatati septembris eelnimetatud kohtuotsuse täitmiseks täitemenetlus, mille käigus on õnnestunud täita kohtuotsust kohtukulusid puudutavas osas väikese summa ulatuses. Seetõttu on Alliksoonid seisukohal, et Meri suhtes tuleb välja kuulutada pankrot.

Hugo Merilt kommentaari saada ei õnnestunud.

Pärnu maakohtu õigusteenistuse juhi Külli Pilve kinnitusel on eraisikute vastu pankrotiavalduste esitamine aasta-aastalt suurenenud. “Üldjoontes toimub sel puhul tavapärane pankrotimenetlus, kus võidakse välja kuulutada pankrot või lõpetada menetlus raugemisega, kui kohtumenetluse käigus selgub, et võlgnikul pole küllaldaselt vara pankrotimenetluse läbiviimiseks,” selgitas Pärnu maakohtu esimehe abi-pressiesindaja Elo Kirsipuu, mida eraisikule pankroti kuulutamine üldjoontes kaasa toob.

Pankrotihaldur jälgib kümme aastat

Pärast pankroti väljakuulutamist toob see Kirsipuu sõnul isikule kaasa olukorra, kus kogu tema majanduslik tegevus, ka palgatulu teenimine on pankrotihalduri jälgimise all kümne aasta jooksul ja ka võlausaldajate nõuete rahuldamist korraldab pankrotihaldur. “Füüsi-lisest isikust võlgnik ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist,” lisas Kirsipuu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 128 korda, sh täna 1)