Koostamisel on uus infoteatmik

Läänesaarte veemajanduskavas (VMK) elluviidavate tegevuste raames on 2008. aastal plaanis koostada ja trükkida SA KIK-i rahalisel toetusel avalikkuse, s.o eeskätt saarte elanikkonna jaoks infobrošüür “Vastused küsimustele joogiveest ja selle saamisest läänesaartel”, kust on võimalik küsimuste ja vastuste vormis saada täpset ja selget informatsiooni joogi-/tarbevee saamise võimaluste, tingimuste ja ka seda puudutavate seadusesätete kohta.

Eesmärk on pakkuda tasuta jagatavas väljaandes ning internetileheküljel võimalikult mitmekülgset ja piisavat infot neile, kellel on näiteks mure või huvi seoses oma majapidamisse vee saamise või selle kvaliteediga, samuti kaevu rajamise või selle eest hoolitsemisega. Seesuguse info maht ja teemadering peaksid tulenema aga eelkõige elanike ootustest, otsestest vajadustest ning konkreetsest huvist.

Seepärast olekski vaja eelnevalt teada saada saarte elanike küsimusi joogivee osas, millele ei ole senini konkreetset ja täpset vastust saadud või pole osatud seda kusagilt otsidagi. Nüüd on aga küsimuste esitamiseks väga hea võimalus, et saada neile kompetentne vastus 2008. aasta sügiseks valmivas brošüüris.

Siinkohal kutsume üles kõiki, kes vajavad infot joogivee ja igapäevase tarbevee saamise kohta, esitama julgelt oma küsimusi 2008. aasta veebruaris, märtsis.

Küsimused võib saata nii e-posti aadressile Arno.Ilves@saare.envir.ee kui ka kirjalikult Saaremaa keskkonnateenistuse aadressile Tallinna 22, Kuressaare 93811. Võib ka helistada telefoninumbril: 45 27 764, 45 27 762 või 45 27 730.

Arno Ilves

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)