Linnakodaniku küsimused linnavalitsusele (10)

Linnakodaniku küsimused linnavalitsusele

 

Aasta tagasi, täpsemalt aga 9. jaanuaril 2007 sõlmis Kuressaare linnavalitsus lepingu Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutusega, kelle ametlik esindaja oli praegu Soome Vabariigis redutav Ludmilla Toon.

Leping nägi ette Kuressaare ooperipäevade läbiviimist aastail 2007–2009.
Lepingus on ära toodud poolte kohustused. Vastavalt lepingu sättele 2.2.1 kohustus linnavalitsus ooperipäevade korralduskulude katteks maksma igal aastal 250 000 krooni. Sellise rahalise kohustuse taga on Kuressaare linnavolikogu otsus nr 29, mis on dateeritud kuupäevaga 25. mai 2006. Järelikult midagi ebaseaduslikku selles, et linnavalitsus sellise kohustuse endale võttis, ei ole.

Sama lepingu sättes 2.2.2 on aga öeldud, et linnavalitsus kohustub KANDMA TOETUSSUMMAD ÜLE SIHTASUTUSE POOLT ESITATUD ARVETE ALUSEL ALLJÄRGNEVALT:

2007 aastal: 12 000 krooni hiljemalt 10. jaanuariks, 12 000 krooni hiljemalt 10. veebruariks, 226 000 krooni hiljemalt 10. märtsiks.

Tänase seisuga me teame, et linnavalitsus on üle kandnud 250 000 krooni Saaremaa Muusikahariduse SA-le. Samas aga pajatab abilinnapea hariduse ja kultuuri alal, isamaaliitlane Argo Kirss kõikjal (ta on seda teinud nii kohalikes ajalehtedes kui ka kohalikus raadios, kus ta viimati esines 30. jaanuaril), et linnavalitsus pole Kuressaare ooperipäevade korraldajatelt saanud neid rahuldavaid kuluarveid selle kohta, kuidas on 250 000 krooni kulutatud.

Siit ka esimesed küsimused linnavalitsusele:
Kuidas osutus üldse võimalikuks raha eraldamine (see on toimunud 2007. aasta kevad-talvel), kui linnavalitsus pole saanud ooperipäevade korraldajatelt rahuldavaid kuluarveid? Konkreetselt tahaksin teada, kelle korraldusel linnavalitsuse raamatupidamine 250 000 krooni üle kandis?

Kuna minu nägemuse kohaselt on rikutud Kuressaare ooperipäevade korraldajaga sõlmitud lepingu sätet 2.2.2.1, siis tekib kohe küsimus – kas linnavalitsus on nõus väitega, et rikkus Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutusega sõlmitud lepingut, kui sooritas maksed, ilma et lepingu teine osapool oleks talle esitanud selleks vajalikud arved, ning kas Kuressaares on piisavalt poliitilist kultuuri ja kas keegi selle apsaka eest ka poliitilist vastust kannab? Tegemist pole ju, kulla linnavalitsuse liikmed, teie isikliku rahakotiga.

Ja veel. 2007. aasta 25. aprillil sõlmis Kuressaare linnavalitsus Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutusega lepingu lisa Kuressaare ooperipäevade läbiviimiseks. Selle lisalepingu järgi läksid Saaremaa Muusikahariduse SA kohustused üle MTÜ-le Operfest (selle esindaja oli Ludmilla Tooni lihane tütar Mariliis Toon).

Lisalepingus on öeldud, et kuna Ludmilla Tooni ettevõte Saaremaa Muusikahariduse SA sõlmis Mariliis Tooni ettevõttega MTÜ Operfest 20. septembril 2006 frantsiisilepingu, mille kohaselt ema juhitav sihtasutus andis tütre juhitavale sihtasutusele 5 aastaks üle nii Kuressaare ooperipäevade kaubamärgi kasutamise kui ka Kuressaare ooperipäevade korraldamise õiguse ja kohustuse.

Linnavalitsuse PR juht Priit Pruul, vastates 2007. aasta 10. septembril ajakirjanik Raul Vinni küsimusele, kuidas osutus võimalikuks MTÜ Operfest kaasamine ooperipäevade korraldamisse ja neile raha (tuletagem meelde, et tegemist oli ikkagi VEERAND MILJONIGA) ülekandmine, kuigi linnavolikogu oma otsusega 2006. aasta 25. maist volitas linnavalitsust ooperipäevade korraldamiseks sõlmima lepingut Saaremaa Muusikahariduse SA-ga, kirjutas järgmist: “Aprillis 2007 sai Linnavalitsusele teatavaks, et Saaremaa Muusikahariduse SA ja MTÜ Operfest vahel on sõlmitud frantsiisileping…”

Siit kohe järgmine küsimus. Minu teada kuulub (või tol hetkel, kui linnavalitsus möödunud aasta 9. jaanuaril sõlmis Ludmilla Tooni ettevõttega lepingu, kuulus) abilinnapea, isamaaliitlane Argo Kirss Saaremaa Muusikahariduse SA nõukogusse. Nõukogu, nagu teada, on ettevõtte kontrollorgan.

Kas abilinnapea Kirss siis lepingu sõlmimise ajal, so 2007. aasta 9. jaanuaril, tõepoolest sellest frantsiisilepingust midagi ei teadnud? Kui vastus on jaatav, siis tekib kohe järgmine küsimus, kas praegune abilinnapea hariduse ja kultuuri alal on üldse pädev oma ametikohal olema?

Kõik need küsimused tekkisid mul seoses murega, et linnavalitsus jagab liiga vabalt laiali linna raha – oma otsusega 29. jaanuarist 2008 osta ära Kuressaare ooperipäevade kaubamärk. Minule on küll jäänud mulje, et sellise sammuga püüab praegune linnavalitsus veerand miljonit krooni lihtsalt korstnasse kirjutada. Sisuliselt osteti ju väärtusetu joonis!!! (Tahaksin ka muuhulgas teada, mida linnavalitsus selle kaubamärgiga edaspidi peale hakkab?)

Rääkimata juba sellest, et praegune linnavalitsus pole midagi teinud nende 24 ettevõtte kaitseks, kellele perekond Toonide institutsioonid on koos viivistega võlgu 1,2 miljonit krooni (vt Äripäev 21. juuni 2007). Ka nemad on ikkagi linna maksumaksjad.

Lugupidamisega ja ammendavat vastust ootama jäädes.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 58 korda, sh täna 1)