Tarkusi oo ilmas igat sorti (1)

Tarkusi oo ilmas igat sorti

 

Esimene selle voasta kuu lõppeb ää kaduneljabega. Peaks justkut vanarahvatarkuse järel tegelema sellega, misest taris lahti soaja. Kut te täna tolmu pühite, peaks seda vähemini juure tulema. Ja kut te pesu puhtaks pesete, siis es tulle nõnnapalju musta pesu juure. Mo pisuke elukogemus näitab, et päris lahti`p soa sii ilmas küll misestkid.

Teadlased uurivad igatsugu asju, mis vahest tavainimesele ühna totrad paistvad. Mõni teadlane võiks hakata uurima kaduneljabega seot uskumusi ja selgeks tiha, kas ikka jääb seda va tolmu tubade sihes vähemaks, kut inimene kuntsi peab. Sellest soaks eestlase panus saatesarja “Müüdimurdjad”.

Nädali alguses ma lukesi uudist Saaremaa vanamemmest, kelle sokimustrid roamatu sisse talletati seltsis veel mõne tore asjaga. Ikka kena, et sõuksi veart vanamemmesid veel ilmas levab!

Mõnelpool peetse imelikuks, kut mitme põlvkonna inimesed seltsis ühe katusse all elavad, aga maakohtas oo see ju päris tavaline. Sedasi oo ikka oln. Mõni läheb eraldi elama, mõni jääb kojo. Lastel ja lastelastel oo terve varandus, kut vanataet või vanamemm toa soja peab ja õhtati vidussejuttu veeretab. Ikka kuidas vanasti asjad ollid. Ma mõtlesi, et tahaks koa voastate pärast sõuke soja südamega vanamemm olla, kellel aura puhast kulda täis. Kut ma aga oma peegelpilti voata, siis akkab ühna hale. Kenad memmed köivad sõuksed ümarad ja armsad. Moosugune kõõbu kõlbab vanas eas paljast luua selgas rinki sõitma, kut selja koa veel kõvera veab.

Ringiga sokiroamatu-memme juure tagasi tulles – sõuksed inimeste elu joosul kokku korjat asjad vearivad kõik talletamist. Oidke omad silmad ja kõrvad lahti, et kokku korjat veartused kaduma`p lähe. Kõik ep oska ise neid välja pakkuda.

Muhu tikandi tarkust andasse paergus jätkuvalt iga neljabe Hellamaa külakeskuses. Huvilisi oo palju. Mis tarkusi või kursusi inimesed soare peal veel tahtvad, sõuksi ettepanekumi oodetse pikisilmi. Andke omadest õppemise tahmistest teada!

Tarkusi oo ilmas igat sorti. Kut sai välja kuulutat muhu murdekeelsete juttude võistlus, oo seal kuulutuse lõppus kena lubadus paramad esimese muhukeelse lugemiku sisse talleta. Ma ässitaksi nüid kangeste vanamid inimesi, kis murret veel paramini teadvad, sellest võistlusest osa võtma. Et kirjutage murdekeelsete juttude sisse oma elutarkusi ja vanu juhtumisi. Sedasi soab lugemiku sisse õpetlikku.

Märtsis loanitse uieste välja anda Muhu, Orissaare ja Tornimäe noorte veebileht MOTT. Tuleva nädali ma juba tea ütelda, mis teema soab selle sihes juhtiv olema. Paergus oo veebilehe vädamine küll täiskasvanute käe, eetsidpidi tegavad ideaalis seda noored ise. Kas ja millal asja niikaugele soab, näeme.

Muhu ja Tornimäe noordekeskuste näiteringide noored köisid nädali eest Kuressare linnateatris ekskursioonil ja nägid koa etluskonkursi tekstide põhjal kokkupandud etendust. Muhu tüdrik Marian Heinat, kis oma vanuserühmas kõnealuse etluskonkursi kinni panni, ep üllata eduga änam kedagid. Noor särav täht tõuseb taeva, kangeste hea oo kuulda, et taal ikka jätkuvalt kenaste läheb.

Jätkuvalt kenaste ep lähe märja ja soja talvega soare kruusateede peal. Koguva rahvas võitleb karjääri vastu, et kindlusta omale eluvearne elu. Kruusateid kasutav rahvas jälle nuriseb, et koa nende elu veartus oo nigel, kut vedela sopaga põhjatu “tee” vahel soapa jalast ää kisub ja autosid lõhub. Sõuke pahameel jõudis moole kõrva. Eks ma uuri natusse seda asja ja reagi siis ehk ligemalt koa.

Lõpetiseks – Hellamaa külakeskuses maha peetud spordiklubi “Muhu” korraldatud Muhumaa ettevõtete ja asutuste mälumängu võitis Muhu valla esindus, teeseks jähid Muhu Muuseumi „Muuseumirotid“, kolmandamaks Jaanimäe talu. Kokku võttis osa 5 võistkonda. Eelnimetatutele lisaks ollid tublid esindused väljas Laus-End OÜ-l ja Hellamaa külakeskusel. Kus teesed ettevõtted jähid?

Noh, olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 52 korda, sh täna 1)