Vaidluses Kitsa tänava katendi üle võeti aeg maha (4)

Eile aset leidnud Kuressaare linnavalitsuse ja muinsuskaitseameti esindajate kohtumisel lepiti kokku, et vähemalt lähitulevikus Kuressaare Kitsa tänava praegust betoonkivikatet üles ei võeta.

Kuressaare linnapea Urve Tiidus ütles eile Oma Saarele, et vaidluses, mis linnavalitsusel möödunud aasta lõpus seoses Kitsale tänavale paigaldatud betoonkivist katendiga tekkis, on tõepoolest mõneks ajaks aeg maha võetud.

“Leppisime muinsuskaitseameti esindajatega kokku, et järgneva kahe aasta jooksul me algatame ja koostame teemaplaneeringu,” rääkis linnapea. “See puudutaks Kuressaare linna muinsuskaitsetsoonis olevate tänavate katendeid ja seal asuvaid väikevorme üldse, sest ilma üldist pilti loomata ei jõua me ka üksikküsimuse lahendamisel kuigi kaugele.”

Nimetatud teemaplaneering peaks muuhulgas andma näiteks vastuse ka küsimusele, kui palju on Kuressaares üldse võimalik munakivikattega teid rajada, ning planeeringu käigus saab kindlasti lahenduse ka vaidlus, mis linnavalitsusel seoses Kitsa tänavaga muinsuskaitseametiga tekkis.

Linnapea kinnitas, et vähemalt järgmise paari aasta jooksul keegi Saaremaa kaubamaja renoveerimise käigus Kitsale tänavale paigaldatud betoonkivikatet üles kiskuma ei hakka.

Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja Silja Konsa kinnitas Kuressaare linnapea sõnu ja ütles, et järgnevaks kaheks aastaks – st ajaks, mil eelpool mainitud teemaplaneeringut algatatakse ja koostatakse – on Kitsa tänava katendi küsimus päevakorrast tõepoolest maha võetud. “See aga ei tähenda, et küsimus oleks lõpliku lahenduse saanud,” lisas ta.

Möödunud aastal tekkis linnavalitsusel vaidlus Kuressaare Kitsale tänavale paigaldatud katendi küsimuses. Kaubamaja renoveerimise käigus paigaldati osale Kitsast tänavast betoonkivikate. Kuna aga nimetatud tänav asub muinsuskaitse tsoonis ja varem oli seal munakivikate, siis nõudis muinsuskaitse tänava katendi taastamist endisel kujul.

Eile linnavalitsuses toimunud kohtumisel oli veel arutlusel halduslepingu sõlmimine Kuressaare linna ja muinsuskaitseameti vahel. Linnapea Urve Tiidus märkis, et halduslepingu sõlmimine tähendaks seda, et linn võtaks endale osa neist järelevalvefunktsioonidest, mida praegu täidab muinsuskaitseamet.

“Eestis on paar omavalitsust muinsuskaitseametiga taolise halduslepingu juba sõlminud,” ütles Tiidus. “Selle sõlmimine eeldab aga, et linnavalitsuse palgal oleks vastava ettevalmistusega ametnik, kes oleks võimeline muinsuskaitsealast järelevalvet teostama.”

Praegu teostab kogu Saare maakonnas muinsuskaitsealast järelevalvet muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa. Linnapea sõnul võimaldaks halduslepingu sõlmimine tema töökoormust oluliselt vähendada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)