Reoveetrassi haisu püütakse vähendada

Eelmise aasta juulis avatud Nasva–Salme kanalisatsioonitrassi hooldav OÜ Arco Ehitus loodab üsna pea likvideerida trassi pumplate juures leviva haisu.

Trass, mis ehitati eesmärgiga puhastada heitvee mõjust kõrge puhkeväärtusega rannikuäär, on levitanud tugevat haisu, mis spetsialistide hinnangul võib tuleneda trassi lastavast eelpuhastamata solgist, mille lähteallikaks võivad olla Nasval asuvad tööstused.

Reoveetrassi hooldaja OÜ Arco Ehitus keskkonnatehnika spetsialisti Indrek Jalaka kinnitusel on firma asunud haisuallikat tuvastama, et see likvideerida. Jalaka sõnul on Nasva piirkond olnud nende hallata suhteliselt lühikest aega. Koostöös Kaarma valla ja keskkonnateenistusega on jõutud nii kaugele, et täpsustatakse lepinguid, kuhu on kirjutatud ka nõuded ühiskanalisatsiooni lastava reovee osas.

“Lisaks on ettevõtetel aeg eelpuhastite korrastamiseks ja paigaldamiseks. Kui see tehtud, saab hakata täpset huvi tundma igast ettevõttest väljuva reovee kohta,” rääkis Jalakas, lisades, et kahtluse korral tuleb leida ka võimalus ettevõtetest väljuva reovee regulaarseks kontrolliks.

“Ettevõtted, mis vajavad eelpuhasteid, näiteks rasvapüüdurit, peavad hakkama selle korrasolekut ja hooldust ka tõestama – olgu selleks siis kas või sealt eemaldatud jäätmete nõuetekohane käitlemine,” selgitas Arco Ehituse keskkonnatehnika spetsialist.

Jalakas märkis, et on alustatud ka trassis voolava reovee monitooringuid ning püütakse leida võimalus pumplatest väljuvate gaaside filtreerimiseks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)