Kuldset keskteed ei ole (2)

Kuldset keskteed ei ole

 

Aeg-ajalt tekib ajakirjanduses nn kuum teema, millest kõnelevad artiklid ja kommentaarid ei taha lõppeda. Seekordse pühade-eelse ja -järgse aja küttis kirgi Angla tuulikutega seonduv temaatika, mis jõudis isegi üleriigilistesse väljaannetesse.

Seni on sõna võtnud konkureerinud osapooled või õigemini neid toetavad isikud. Vaatame olukorda ka valla poolt.

Valla tõsine huvi oli saada tuulikute haldajaks tugev tegija, kellel oleks tuulikute majandamiseks huvi, arenguks kindel siht ja võimekust see ellu viia. Samas lasub haldajal ka kohustus olemasolevaid tuulikuid pikaajaliselt säilitada ja parendada.

Lühiajaline rent ei motiveeri rentnikku investeerima tuulikute püsimajäämisse. Samas ei ole vald nõus ka omandisuhtest loobuma. Järgi jääb võimalus objekt pikaajalisse kasutusvaldusesse anda.

Kuna vald on avalik-õiguslik institutsioon, siis valla vara saab võõrandada või koormata üldjuhul avalikul konkursil. Seepärast tegi vald enne konkursi väljakuulutamist küllalt põhjalikku eeltööd.

Konkursi tingimuste väljatöötamiseks toimus kaks laiapõhjalist ümarlaua arutelu, kuhu olid kutsutud turismi- ja tuulikute temaatikas arvatavalt asjatundvad isikud. Nende arutelude kokkuvõttena töötas vallavalitsus välja üksikasjalikud konkursitingimused. Seejärel tuli volikogu otsus kinnistu kasutusvaldusesse andmise kohta avaliku konkursi teel.

Ja kuna valla põhimäärus annab konkursi läbiviimise volitused vallavalitsusele, siis nii ka toimiti. Täpsustuseks olgu öeldud, et konkurss korraldati objekti haldamiseks ja majandamiseks, mitte aga arhitektuuri- või muinsuskaitseliste seisukohtade väljatöötamiseks. Seetõttu oli otsustajaks vallavalitsus, mitte aga muinsuskaitses pädevad isikud. Edaspidi aga tekib haldajal küll kohustus kaasata tuulikute arendustegevusse muinsuskaitse spetsialiste.

Veel ühest varasemast artiklist läbikäinud kahtlustus ja protest, et konkursi tulemust võisid mõjutada sugulussidemed vallaametnikuga ja et ümbrik oli hinna teadasaamiseks juba varem avatud, on lihtsalt halb nali. Tegelikult olid osapooled kutsutud pakkumiste ümbrike avamisele ja ümbrikud on siiani säilitatud, kuid keegi ei ole suvatsenud neid kontrollima tulla.

Pealegi andis hind ainult 30 % lõpphinnangust. Kuidas annab iga liige aga hindepunkte teiste kriteeriumide osas, ei saanud kuidagi ette näha.

Ja veel, et vald suhtus tõrjuvalt ühe osapoole tuulikute arendustegevust selgitava dokumendi väljaandmisse, oli puhtalt seotud ärisaladuse hoidmise hea tavaga. Kuna osapooled võisid ise viibida kõigi materjalide, ka teise osapoole materjalidega tutvumise juures, siis eeldas äriplaani väljaandmine kolmandale isikule omanikult nõusoleku saamist.

Et viibisin küsimise hetkel Kuressaares, siis võttis omanikult telefoni teel nõusoleku saamine aega ca pool tundi ja seejärel sai jäetud valla kantseleisse korraldus nimetatud dokumendi väljaandmiseks küsijale. Sellist pooletunnilist kooskõlastust ei tohiks küll kuidagi tõrjuvaks suhtumiseks nimetada.

Miks selline pealkiri?

Kuna hindamise lõpptulemus oli vägagi tasavägine, tuli otsus teha ikkagi väljakuulutatud hindamiskriteeriumide alusel ja kaheks jagada seda objekti kah ei saanud.

Kuigi nüüd tekibki olukord, kus kaks konkureerivat osapoolt hakkavad kõrvuti kliente püüdma – üks valla tuulikute maa-alal, kus laiendamis- ja ehitusvõimalus muinsuskaitselistest piirangutest lähtuvalt praktiliselt puudub, teine kõrvaloleval eramaal seda arendades ja välja ehitades ilma suuremate piiranguteta.

Lõpetada tahaks aga optimistlikumalt. Et selline tuline väitlus käivitus, näitab ikkagi huvi olemasolu antud valdkonnas tegutseda. See peletas esialgse kartuse, et võib-olla ei õnnestugi Anglasse tõsiseid tegijaid meelitada. Nüüd jääb loota mõistlikule koostööle kahe konkurendi vahel, et võidaks Angla kui turismiobjekt ja võidaksid turistid, kellele püütakse pakkuda head teenust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)