Eksperdid soovitavad Kuressaarel läbi viia liiklusohutuse audit (12)

Eksperdid soovitavad Kuressaarel läbi viia liiklusohutuse audit

 

Riiklikult tunnustatud liiklusskeemidega tegeleva firma Teede Tehnokeskuse AS spetsialist soovitab Kuressaare linnal läbi viia liiklusohutuse auditi, et tuvastada kitsaskohad linna liikluskorralduses. Seni linnal taoline ülevaade puudub. Samuti ei näe spetsialist põhjust, miks ei võiks osale Kuressaare tänavatest paigaldada tehislikke kiirusepiirajaid.

Eelmisel nädalal palus mitmeid avariisid üle elanud Karja 3 kinnistu omanik Margus Birkenfeldt linna liikluskomisjoni laialisaatmist ning soovitas edaspidi nõu küsida riiklikult tunnustatud spetsialistidelt.

Teede valdaja saab aidata

Teedeehituse ja liiklusskeemide koostamisega tegeleva insenertehnilise konsultatsioonifirma Teede Tehnokeskuse AS projektiosakonna juhataja Rein Kaselehe sõnul peaks Kuressaare eelkõige läbi viima liiklusohutuse auditi, mis näitab selgelt ära liikluse kitsaskohad, ning seejärel võtma vastavaid meetmeid.

Kaseleht märkis, et liiklusohutuse puhul on alati mängus kolm osalist: autojuht, auto ning infrastruktuur. “Juhi kasvatamine on aeganõudev ja kulukas, autot ei pääse ilmselt meie mõjutama, seega jääb üle tegeleda infrastruktuuriga. Ja see on infrastruktuuri valdaja kohustus,” viitas Kaseleht sellele, et kõige paremini saab midagi ette võtta kohaliku liikluse korraldaja.

Kuressaare linna pressiesindaja Priit Pruuli sõnul ei ole linnas korraldatud kogu linna hõlmavat liiklusohutuse auditit, kuna taoline töö on väga mahukas, nõuab vajalike spetsialistide otsimist ja hanke korraldamist. Samas märkis Pruul, et kohati on auditeid tellitud, näiteks Smuuli tänava ülekäiguradade kohta. Pruul lisas, et auditi tellimine on olnud arutlusel igal aastal ning millalgi tuleb see ära teha.

Karja tänava osas vasturääkivus

Konkreetselt Karja ja Uue tänava probleemist rääkides ütles abilinnapea Urmas Sepp, et ühe lahendusena nähakse Uue tn ühesuunaliseks muutumist sissesõiduga Tallina tn-lt. See saab aga võimalikuks alles siis kui valminud on Pärna tn rekonstrueerimine, mis aga nii pea ei juhtu.

Küll aga ei ole robleemi lahendamiseks ei ole otstarbekas sinna kiiruse piiramiseks kiirusepiirajaid paigaldada, mis viivad kiiruse viimaste ületamisel 5–10 km/h ning aeglustaksid Uuel tänaval liiklusvoolu. Sepa sõnul on kiirusepiirajad pigem tänavat risustav element. Samas ei selgitanud abilinnapea, miks ei sobi kiiruse piiramiseks kõrgemad ja laiemad künnised.

Abilinnapea seisukohale vastandub aga linna üldplaneeringu tänavavõrgu jaotusega tutvunud Rein Kaselehe arvamus. Tema ei näe oma sõnul mingit takistust, mis ei lubaks Karja või Uuele tänavale kiirust piiravaid elemente paigaldada. Kaselehe sõnul ei liigitu kumbki tänav taoliseks, kus kiirusepiiramine peaks olema vastunäidustatud. Küll aga toonitab Kaseleht siiski liiklusohutuse auditi korraldamise vajalikkust.

Linnavalitsus arutas oma eilsel istungijärgsel nõupidamisel ka linnakodanik Birkenfeldti palvet ja Karja tn 3 probleemi. Linnavalitsuse pressiesindaja Priit Pruuli sõnul oli arvamusi mitmeid, ent paraku ei kuulu taolised nõupidamised ja nendel räägitu tema sõnul avalikustamisele.

Politsei näeb liikluskorralduses arenguruumi

Kuressaare politseijaoskonna komissari Aare Alliku sõnul on Kuressaare liikluskorralduses piisavalt arenguruumi. Kahjuks seavad siinkohal piirangud eelarvelised vahendid, ütles Allik. Samas annaks ka selle probleemi lahendada prioriteetide seadmisega.

“Võimalusi on ju mitmeid, sh kiiruspiirangu 30 km/h ala laiendamine kesklinna piirkonnas, lamavate politseinike (künniste) kasutusele võtmine, jalakäijatele paremate tingimuste loomine – laiemad kõnniteed, ohutussaared, ülekäiguradade parem tähistamine,” loetles Allik võimalikke abinõusid.

Peamise liikluskorraldusliku kitsaskohana näeb politseikomissar siiski suvist autode tulva ning kehva parkimiskorraldust. Tema sõnul peaks Kuressaares muutuma võimalikuks ka parkimiskorda rikkuvate autode sundteisaldamine.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)