Kuressaare hariduselu võivad ees oodata suured ümberkorraldused

Probleemid Kuressaare koolide 1. klasside komplekteerimisel on linnavolikogu hariduskomisjoni viinud taas mõttele vaadata ümber Kuressaare linna hariduse arengukava.

“Kuressaare Gümnaasiumi eelkoolis käib praegu 82 last, kõik nad loodavad koolikohta saada. Kuressaare Põhikoolis aga on tegemist alatäituvusega. Tänane haridusruum on muutunud ja seoses sellega vajab ka hariduse arengukava uuendamist,” rääkis linnavolikogu hariduskomisjoni viimasel istungil hariduskomisjoni esimees Piret Pihel. Ühtlasi tegi komisjon ettepaneku kutsuda arengukava uuendamiseks kokku töörühm, kuhu kuuluksid ka lastevanemate ja kooliõpilaste esindajad.

Piret Pihel ütles Oma Saarele, et praegu kehtiv arengukava on koostatud ajal, mil koolis oli rohkearvuline beebibuumi põlvkond, lasteaaedades aga laste arv vähenes. Nüüdseks hakkab beebibuum kooli lõpetama, lasteaedade hõivatus aga suureneb, kuna lapsevanemad panevad oma lapsi lasteaaeda üha nooremalt.

Olukorda muudab Kuressaare linna ja Kaarma valla vahel sõlmitud ühtse haridusruumi kokkulepe ning uus maakoolide riiklik finantseerimissüsteem, mille tulemusel võib linna tulla õppima rohkem lapsi. Piheli sõnul tuleb arengukavas otsustada koolide ja lasteaiakohtade arv Kuressaare linnas, samuti praegu ilma oma ruumideta tegutseva huvikooli asukoht jpm.

Piret Piheli sõnul teeb talle isiklikult väga muret põhikooli täituvus viimastel aastatel, mis tekitab küsimuse kas linnal on mõistlik nii väikeste klassidega kooli edasi pidada. Piheli hinnangul on põhikooli ebapopulaarsus eelkõige maineküsimus, mida ei tasu aga seostada kooli poolt pakutava hariduse kvaliteediga. “Maine kujundamine on väga pikaajalaine protsess ja ainult kool ise saab seda mõjutada ja muuta,” lausus Pihel. “Olen tegelikult üllatunud, et nii paljude aastate jooksul ei ole suudetud seda tendentsi muuta.”

Piheli sõnul ei sea loodav arengukava töörühm omale eesmärgiks põhikooli sulgemist. “Võimalik, et meile hakkab tulema enam Kaarma valla koolides õppivaid õpilasi ja põhikooli täituvus ei ole järgmisest aastast üldse mingi probleem. Sellisel juhul tuleb hoopis Kaarma vallal oma koolivõrk üle vaadata, võib-olla on seal hoopis üks kool üle.”

Piheli sõnul õpib 2010. aastal Kuressaare linnas kokku ainult natuke üle kahe tuhande õpilase. “Teoreetiliselt mahutaks KG neist juba pooled, loomulikult ei ole see mõistlik, sest sellise õpilaste arvu juures on kool ülerahvastatud,” rääkis Pihel, kelle sõnul peab arengukava otsima lahendusi väga erinevatele küsimustele, sh kõigi linna koolide optimaalsele suurusele, struktuurile ja edaspidistele arenguperspektiividele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 11 korda, sh täna 1)