Saaremaa Sadam keskkonnale negatiivset mõju ei avalda (1)

AS-i Tallinna Sadam tellimusel TTÜ meresüsteemide instituudi koostatud Saaremaa Sadama merekeskkonna seire näitab, et 2006. aastal avatud sadama mõju keskkonnale on olnud seni olematu.

Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasiku sõnul näitab seire aruanne, et sadam kui ehitis ei ole looduskeskkonda oluliselt mõjutanud.

Saaremaa süvasadama ekspluatatsiooni mõju Küdema lahe põhjataimestiku- ja loomastikukooslustele praktiliselt puudub. Põhjataimestikku peetakse üheks paremaks rannikumere keskkonnaseisundi indikaatoriks.

Küll aga tuvastas seire, et sadama rajamine ja toimimine on avaldanud mõju selle piirkonna lestavarudele. Muutusi on ka räime arvukuses, kuid mainitud muutused on ilmselt tingitud ilmastikutingimuste erinevusest eri aastatel.

TÜ Eesti mereinstituudi direktor professor Toomas Saat ütles Oma Saarele, et lestavaru vähenemine on ajutine ja tingitud sadama ehitusprotsessidest. “Kui liiva keerutatakse, siis lesta toitumistingimused halvenevad,” ütles Saat. “Lest toitub lihtsalt mujal, ega ta sellepärast maha ei sure.”

Saat tõdes, et põhiline oht, mille sadam suurema kasutuse korral tulevikus võib kaasa tuua, on ennekõike reostus, mida praegu pole tuvastatud.
Seirest selgub, et ranna arengut sadama piirkonnas mõjutavad eelkõige aktiivsete hüdrodünaamiliste tingimustega perioodid, sadama rajatiste olulist mõju rannaprotsessidele ei täheldatud.

Seire käigus viidi Küdema lahes sadamakoha lähistel läbi ka lainetuse ja hoovuste mõõtmine, mis näitasid, et hoovuste ja ka lainetuse režiimi kujunemist sadamakohas mõjutab eeskätt tuulerežiim avamerel.

Seiretööd viidi läbi vastavalt veerikasutusloa nõuetele eesmärgiga selgitada Saaremaa Sadama ehitusest ja ekspluatatsioonist tulenevaid keskkonnamõjusid. Seiret teostas TÜ Eesti mereinstituudi uurimisrühm vastavalt rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodikale.

Lähipäevil avalikustatakse ka linnuseire tulemused.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)