Linn ja Kaarma vald eriarvamusel ühtse haridusruumi investeeringute küsimuses

Vastavalt 2008. aasta eelarve projektile soovib Kuressaare linn Kaarma vallalt linna haridusasutuste kaasfinantseerimiseks käesoleva aastaga võrreldes enam kui kolm korda suuremat rahasummat. Vallas on linna haridusinvesteeringute kaasfinantseerimise sedavõrd suur kasv tekitanud küsimusi.

Selle aasta kevadel allkirjastasid Kuressaare linnavalitsus ja Kaarma vallavalitsus ühtses haridusruumis tegutsemise kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele osalevad kaks omavalitsust nende haldusalal tegutsevate haridusasutuste kulude katmisel ühiselt.

Nüüd, mil mõlemas omavalitsuses arutatakse järgmise aasta eelarvet, on aga tekkinud lahkarvamusi küsimuses, kui palju peaks Kaarma vald linnale viimase haldusalal olevate haridusasutuste kulude katteks konkreetselt maksma.

Kui 2007. aastal maksis linn Kaarma vallale haridusinvesteeringute kaasfinantseerimiseks 78 500 krooni, vald aga linnale 844 900 krooni, siis vastavalt 2008. aasta linnaeelarve projektile oleksid summad järgmised: linn peaks vallale maksma 100 000 krooni (kasv käesoleva aastaga võrreldes vaid 27%), samas soovib aga Kuressaare Kaarma vallalt saada 3,1 miljonit krooni (kasv 267%).

Kuressaare linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis ütles, et vastavalt Kaarma vallaga sõlmitud kokkuleppele kohustuvad kaks omavalitsust tegema koos investeeringuid nende haldusalal olevatesse haridusasutustesse.

“See aga, kui palju kumbki omavalitsus teisele maksab, sõltub reaalsest investeeringute vajadusest, mis aastast aastasse muutub, ja veel ka sellest, kui palju kummagi omavalitsuse lapsi teise omavalitsuse haridusasutustes käib,” selgitas Takkis.

Rahandusnõuniku sõnul esitavad omavalitsused eelarvete koostamisel teineteisele põhjendatud arvutused ja edasine on juba läbirääkimiste küsimus, mille käigus püütakse leida mõlemaid osapooli rahuldav kompromiss.

Küsimusele, miks ikkagi soovib Kuressaare linn järgmisel aastal Kaarma vallalt haridusinvesteeringute kaasfinantseerimiseks käesoleva aastaga võrreldes ligi kolm korda suuremat summat, vastas Mai Takkis: “Seletatav on see tõenäoliselt sellega, et seoses 2. lasteaia renoveerimisega olid linna 2007. aasta haridusinvesteeringud suured ja ka 2008. aastal on need jätkuvalt kõrged, sest suurema osa 2. lasteaias tehtud töödest makstakse kinni järgmise aasta investeeringutest, kokku on see summa 19,8 miljonit krooni.”

Kaarma vallavolikogu aseesimees ja rahanduskomisjoni esimees Urmas Lehtsalu pidas aga 3,1 miljoni krooni suurust summat, mida linn vallalt haridusinvesteeringuteks nõuab, ülemäära suureks. “Minu teada on praegu valla 2008. aasta eelarveprojektis linna haridusinvesteeringute katteks ette nähtud 2,4 miljonit,” rääkis Lehtsalu. “Minule isiklikult tundub ka see summa liiga suur olevat, sest laste arv ju aastast aastasse hoopis väheneb.”

Kaarma valla haridus- ja kultuurinõunik Rein Orn aga ütles Oma Saarele, et järgmise aasta vallaeelarve on alles menetluses.

“Me vaatame linna tehtud taotluse üle, koostame omapoolse põhjendatud pakkumise linna haridusinvesteeringute katteks ja seejärel püüame juba linna esindajatega kokkuleppele jõuda,” märkis Orn, lisades, et Kaarma vald maksab nii palju, kui tema eelarve seda võimaldab. “Ega me ikka üle oma varju hüppama hakka.”

Väljavõtteid Kuressaare linna ja Kaarma valla ühtses haridusruumis tegutsemise kokkuleppest:

Jooksva aasta hariduse investeeringute kaasfinantseerimise suuruse arvestuse aluseks on teise kokkuleppeosalise poolt eelneval kalendriaastal haridusasutustesse tehtud investeeringud…

Kokkuleppeosaliste hariduse investeeringute proportsionaalse osa suuruse arvestamise aluseks on teise omavalitsuse õpilaste või lasteaialaste proportsionaalne osakaal vastava liigi haridusasutuses tervikuna.

Õpilaste ja lasteaialaste proportsionaalne osakaal fikseeritakse eelarveaastale eelneva aasta 10. novembri seisuga…

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)