Valitsus kinnitas kutselistele kalameestele uued püügiõiguse tasud

Eelmisel nädalal kiitis vabariigi valitsus heaks kutselise kalapüügiõiguse tasu määrad 2008. aastaks nii kaugpüügil, Läänemerel kui ka sise- ja piiriveekogudel.

“Kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdes on rannikumeres püügiõiguse tasu maakonniti erinev,” ütles keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. “Tasu sõltub vete kalarikkusest, mis mõjutab saagi suurust ja liigilist koosseisu ehk saagi väärtust.”

Soome sõnul on enamiku püügivahendite kasutamise hinnad seoses kalavaru madalseisuga rannikumeres langenud või on neile kehtestatud võimalik väikseim püügiõiguse tasu 15,6 krooni. Rannikumeres tõuseb püügiõiguse tasu üksnes Pärnu maakonnas, kuna seal on väljapüügid võrreldes muude rannikumere piirkondadega suuremad.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialisti Mare Ojaranna sõnul muutusid kaluri kalapüügiloa tasud kasutatavate püügivahendite pealt. “Kastmõrd ehk seisevnoot langes 300-lt 245-le, nakkevõrk 30-lt 15,6-le, avaveemõrd 100-lt 57-le, pöörinoot ja kaldanoot 100-lt 15,6-le, rivimõrd ehk angerjarüsa 45-lt 15,6-le, samuti on 15,6-le langenud 100 konksuga õngejada ja tõstevõrk,” märkis Ojarand, lisades, et põhjanoot tõusis 600 kroonilt 1521 kroonile.

Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel kala püüdes tõuseb räime ja kilu ühe tonni püügiõiguse tasu 20 kroonilt tagasi 40 kroonile, nagu see kehtis aastani 2004. Samaks on jäetud tursa, lõhe ja lesta püügiõiguse tasu. Tursa püügiõiguse tasu on 500 krooni ja lestal 150 krooni tonnist, lõhel 5 krooni ühe isendi kohta.

Tõusevad kaugpüügis püü-tavate kalaliikide püügiõigustasud. Tasu tõstmise tingib see, et 2008. aastal peab Eesti riik osaliselt kandma Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) alal järelevalvet teostava Euroopa Liidu laeva kulusid.

Püügiõiguse tasude määramisel lähtutakse põhimõttest, et tasudest laekuvad tulud kataks riigi kulud, mis kaasnevad püügivõimaluste kasutamisega. Täpsema teabe tasude kohta leiab määrusest “Kutselise kalapüügiõiguse tasu määrad 2008. aastaks”, mis ilmub Riigi Teatajas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)