Kuressaare linn teeb Kaarma vallale ettepaneku piire muuta

Kuressaare linn teeb Kaarma vallale ettepaneku piire muuta

 

Homsel Kuressaare linnavolikogu istungil tuleb arutlusele koos Kaarma vallaga menetluse algatamine piiride muutmiseks. Niisuguse soovi tingib maakatastriseadus ja riigi maakatastri pidamise kord.

Linn soovib koos Kaarma vallaga alustada menetlust linnapiiri muutmiseks kolmes kohas. Esimese punktina käsitletakse praegust Tallinna maantee ringteed, mis asub kahe omavalitsuse halduspiirides. Linna ettepanek on piir nihutada nii, et ringliiklustee hakkaks tervikuna kuuluma Kuressaare linnale. Käesoleval ajal ei kulge piir riigimaantee äärt mööda. Linn sooviks omavalitsuse piiri kokku viia kinnistute piiridega.

Teise muudatusena soovitakse linna piiridesse saada katastriüksust, kuhu kuulub OÜ Saaremaa Lihatööstus, mis ehitusregistri andmeil asub Kuressaare linnas aadressil Pikk 81. Momendil on katastriüksused moodustatud nii, et asuvad korraga kahes omavalitsuses ja nende piirid läbivad hooneid. See on aga seadusega vastuolus.

Lisaks soovib linn kolmanda punktina nihutada Kuressaare piiri niimoodi, et kogu Kihelkonna maantee kuni Kellamäe ringliiklusteeni kuuluks Kuressaare linna halduspiiri. See annab parema võimaluse planeerida maa-ala, mis jääb Kihelkonna maantee–Ringtee–Põduste jõe vahele.

Kuressaare linnavalitsuse maanõuniku Ruth Kalamehe sõnul on seda teemat arutatud ka Kaarma vallavalitsuse ja Saarte teedevalitsuse esindajatega, kes peavad taolisi lahendusi positiivseteks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)