KIK toetas Panga kaitsealale eratee ehitamist (1)

Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu eraldas pool miljonit krooni Panga maastikukaitsealal erakruntideni viiva tee ehitamiseks, ehkki projekti hindajate sõnul ei ole tee ehitamine looduskaitse seisukohalt vajalik.

KIK-i nõukogu otsustas 2007. aasta kolmandas taotlusvoorus rahastada täies mahus ehk 613 611 krooniga MTÜ Panga Areng (juhatuse esimees Alver Sagur) projekti, mis näeb ette tee ehitamise Panga kaitsealale ning matkaraja katmise puitmultšiga.

Projekti maakonnasise hindamise käigus toetasid Saaremaa keskkonnateenistus ja Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK) Saare regioon 88 500 krooni eraldamist matkaraja katmiseks puitmultšiga, kuid mitte tee-ehitust. Matkaraja katmist peeti vajalikuks, kuna selle tulemusel kompenseeritakse osaliselt Panga maastikukaitsealal külastustegevuse tagajärjel tekkinud tallamiskoormust ja suunatakse kaitseala külastajad selleks ettevalmistatud radadele.

Detailplaneeringus kavandatud elamuehituskruntideni viiva tee rajamist hinnates leidsid maakonna looduskaitsespetsialistid, et lähtuvalt Panga maastikukaitseala ja Küdema lahe hoiuala kaitse-eesmärkidest ei ole selline tee ehitamine vajalik ning seda ei toetata.

Samale seisukohale asus ka keskkonnaministeeriumi looduskaitseprogrammi töörühm, kes arvestab oma seisukoha kujundamisel Saaremaa keskkonnateenistuse kui kaitseala valitseja ja LKK Saare regiooni kui kaitseala kaitse korraldaja seisukohtadega. Ministeeriumi töörühma ülesandeks on anda rahataotlustele sisuline hinnang ja teha ettepanekud KIK-nõukogule, kelle pädevuses on rahastamisotsuse langetamine.

KIK-i kommunikatsioonispetsialist Silja Luup ütles Oma Saarele, et KIK-i nõukogu ei pidanud antud projekti puhul töörühma põhjendusi piisavaks. “Võttes aluseks projektitaotluses toodud põhjendused, otsustas nõukogu toetada projektitaotlust täismahus, kuna antud piirkonnas on esinenud tulekahjusid ning selle vältimiseks tuleb tagada juurdepääs piirkonnale,” rääkis Luup.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Saare regiooni direktor Tõnu Talvi ütles Oma Saarele, et neljale krundile viiva tee ehitamine on eraomaniku huvi, mida ei peaks kinni maksma riigi looduskaitse rahast. “See on minu arust väga halb eeskuju, mis loob sellise võimaluse, et ükspuha milline maaomanik ükspuha millisel kaitsealal võib tulla ja tee ehituseks KIK-ist raha küsida,” viitas Talvi, kelle sõnul võivad seetõttu rahastamata jääda looduskaitseliselt olulised asjad.

Tõnu Talvi sõnul ei ole MTÜ Panga Areng projektitaotluses toodud põhjendus, mis seisneb tuleohutuse tagamises, argument, sest piirkond on juba niigi teesid täis. Talvi oli rahulolematu, kuna kaitsealal asuva nelja krundi ehitusõigus pole niigi Panga kaitseala kaitsekorralduskavaga kooskõlas ning nüüd antakse eratee ehituseks veel ka looduskaitse raha.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)