Saaremaa Kodukant tähistas viiendat sünnipäeva

Saaremaa Kodukant tähistas viiendat sünnipäeva

 

Reedel tähistas külaliikumine Saaremaa Kodukant Orissaare kultuurimajas oma viiendat sünnipäeva. Üleriigiline Kodukant sai tänavu oktoobris kümneseks. Võõrustajana kiitis Orissaare vallavanem Raimu Aardam, kes ka Saaremaa Kodukant juhatuse esimees, oma tervituskõnes Kodukandi töökust.

“See töö on olnud tihti märkamatu. Teinekord on informatsioon Kodukandi tegemistest omavalitsusjuhtideni jõudnud teiste-kolmandate isikute kaudu.”
Raimu Aardam andis üle lilled Eesti külaliikumise Kodukant tegevjuhile Kadri Paule, Saaremaa Kodukandi juhile Elvi Viirale ja oma valla Kavandi kandi seltsi toimekale perele.

Üleriigilise seltsi tegevjuht Kadri Pau õnnitles saarlasi ja muhulasi ning edastas juhatuse uudiseid, andes ülevaate järgmise viie aasta plaanidest ja Kodukandi tegemiste kohta valminud uurimistööst.

Uuringu kohaselt pidasid küla arengukava väga oluliseks kõik omavalitsused. “Külades on ju palju kergem toimetada, kui kohaliku omavalitsusega jõutakse vastastikuse mõistmiseni. Kodukant on kümne aastaga kasvanud, olles mitmele ministeeriumile sotsiaalseks partneriks. Nii kohalikes omavalitsustes kui ministeeriumides mõistetakse, et Kodukant saab mõjutada küla arengut,” väitis Kadri Pau.

Positiivsena tõi uuring välja Kodukandi kui koolituste korraldaja. Külaliikumine pakub mitmesuguseid huvitavaid õppereise ja koolitusprogramme. Laiemalt konstateeriti Kodukandi rolli külarahva ühtsemaks sidumisel. Väideti, et külaliikumine on organisaator, innustaja ja õpetaja. Kodukant kehastab küla vaimu ja väärtusi. Ühendus on külakogukonna tugi ja selle ühendav jõud.

Riigikoguski on Kodukandil toetusrühm. Liikumisel on ka rahvusvaheline koostöövõrgustik, mille kaudu jagatakse kogemusi ja kujundatakse arvamusi.

Kodukandi eestvedamisel on kaks korda korraldatud aasta küla konkursse. Tänavu osales konkursil ka Orissaare valla Orinõmme küla. Iga kahe aasta tagant toimuvad üleriigilised maapäevad. Järgmine maapäev on kavas 2009. aastal Tartumaal. Hoogustunud on noortega tegelemine. Liikumise juht usub, et 2013. aastaks saab Kodukant oma noorteprogrammi.

Siiani on meie maanoortel tihedamad sidemed Iirimaa noortega.
Iirlased on mitmel suvel osalenud koos meie noortega Eestimaa külade korrastamises.

Edaspidi võetakse tõsisemalt külavanematele suunatud tegemisi

“Paaril viimasel aastal ei ole külavanematele suunatud ühtegi tegevust. Küll oleme korraldanud koolitusi ja muid asju külaseltsidele, aga otse külavanematele mitte. 2008. aasta jaanuaris käivitub aktiivselt külavanematele suunatud projekt,” teavitas Kadri Pau.

2013. aastaks kavatseb Kodukant koostöövõrgustikku veelgi laiendada, seda ka Euroopa Liidu institutsioonide tasandil, aitamaks kaasa kodanikuühenduse arengule ja maaelu edendamisele. Kõik see nõuab koostööd kolme erineva sektoriga: avaliku sektori, ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega ning mittetulundusühendustega.

Üle Eesti on maainimestel kasutada umbes 250 külamaja. Paljud seltsid toimetavad ka kultuuri- ja rahvamajades. “Inimestel peab olema koht, kus koos käia. See on väga tähtis,” toonitas Kadri Pau.

MTÜ-sse Saaremaa Kodukant kuulub 28 liiget

Saaremaa Kodukandi juht Elvi Viira rääkis maakondliku ühenduse loomisest. Viie aastaga on välja kujunenud toimiv koostöövõrgustik. Viira tõdes, et Kodukandi toel on mitmes piirkonnas külaelu aktiviseerunud, osavõtt ühistegevusest hoogustunud. Rohkem on hakatud väärtustama pärandkultuuri ja looduskeskkonda. Külas on tavapõllumajandusliku tootmise kõrval arenenud alternatiivtootmine – käsitöökojad, talu-, loodus ja kultuuriturism.

Punktide kaupa on Saaremaa Kodukandil välja töötatud arengusuunad ja võtmetegevused. Traditsiooniks on kujunenud küladepäevad, mille eesmärgiks on omavalitsuste, külade ja ettevõtjate vahelise koostöö arendamine, teabe levitamine ja kogemuste vahetamine.

Tähtsaks peetakse külaliidrite koolitamist, nende rolli määratlemist ja ettevõtlikkuse tõstmist. Külade arengukavade koostamiseks on korraldatud mitu koolitust.

Ümmarguse tähtpäeva puhul peeti tänukirjade, meenete ja lilledega meeles inimesi, kes on Kodukandi liikumisse tõhusalt panustanud. Kontserdi andsid Orissaare valla taidlejad. Kultuurimaja fuajees oli huvilistele vaatamiseks näitus naiste näputööst.

Osalejad olid külakostiks toonud küpsetisi ja mahlajooke, mida pärast pidukõnesid maitsti. Mihkel Mereääre pilli järgi võeti tantsutuuridki üles.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)