Meediauuring näitab Oma Saare populaarsust noorte ja haritumate hulgas

Meediauuring näitab Oma Saare populaarsust noorte ja haritumate hulgas

 

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll eelmisel nädalal avalikustatud värske meediauuringu andmetel loeb mullu detsembris taas päevalehena ilmuma hakanud Oma Saart kokku 24 000 inimest.

Saar Polli tänavu oktoobris läbi viidud üleriigilises osales kümnest maakonnast kokku 13 piirkondlikku lehte, kuid kuna samuti Saaremaal ilmuv Meie Maa jäi sellest kõrvale, saab Oma Saart võrrelda üksnes uuringus osalenud teiste maakondade ajalehtedega.

Lühipilk põhjalikule uuringule näitab, et vähem kui aastaga on Oma Saar loetavuselt jõudnud mitme teise maakonnalehega võrreldavale tasemele. Uuringu järgi loeb Oma Saare paberväljaannet 20 000 inimest ja seda on rohkemgi kui Lääne Elul või Raplas ilmuval Nädalisel (kummalgi 19 000), kuigi veebiväljaande tuntuselt jääb Oma Saar neile veel veidi alla (ainult internetis loeb Oma Saart 4000 inimest, Nädalist aga 6000 ja Lääne Elu 7000).

Olles küll piirkondlik ajaleht, on Oma Saar küllaltki loetav ka mujal Eestis. Mõistagi ei ole ta aastaga jõudnud veel iga saarlase koju – 28% Oma Saare lugejaist teeb praegu lehega tutvust töökohal ja 7% raamatukogus.

Uuringu järgi on Oma Saare lugejate hulgas enamikus nooremad, parema hariduse ja suurema sissetulekuga inimesed.

Oma Saart loeb peaaegu iga teine Saare maakonna elanik (48,3%), seejuures üle poole 30–74-aastastest ning üle kolmandiku 15–29-aastastest. Maakonnas on Oma Saar kõige loetavam ametnike ja teenindajate sihtrühmas (60,4%), kes moodustavad viiendiku lehe lugejaist, järgnevad juhid ja ettevõtjad (54,8%), spetsialistid (53,1%) ja pensionärid (53,5%).

Oma Saart loeb üle poole maakonna kõrg- ja keskharidusega inimestest, põhi- või sellest madalama haridusega inimeste sihtrühma kuulujaist aga 46%.

Kõige arvukamalt – kaks kolmandikku – on Oma Saare lugejaid nende hulgas, kelle sissetulek pereliikme kohta on 3001– 4000 krooni kuus. Üle 10 000-kroonise netosissetulekuga inimestest maakonnas loeb Oma Saart 60,3% ning vaid mõned protsendid vähem on ajalehel lugejaid 3001–6000-kroonise netosissetulekuga inimeste hulgas.

Uuringus osalenud 13 kohaliku lehe hulgas on Oma Saar:

Esikohal:
loetavuselt saartel (33,6% elanikest loeb Oma Saart);

õppuritest lugejate osakaalu poolest (16,1%);

loetavuselt 15–19-aastaste vanuserühmas (sellesse vanuserühma kuulub 16,6% Oma Saare lugejatest).

Teisel kohal:
kohalike lehtede loetavuse pingereas Tallinnas (32,1%) ja Harjumaal (34,2%);

spetsialistidest lugejate osakaalult (16%);

nelja- ja enamaliikmelistesse peredesse kuuluvate lugejate osakaalult (37,3%).

Kolmandal kohal:
kõrgharidusega lugejate osatähtsuselt (14,9%);

pereliikme kohta üle 6000 krooni kuus teenivate lugejate osakaalu poolest (26,9%).

Neljandal kohal:
20–29-aastaste vanuserühmas (selles eas on 14,7% lugejaist).
Viimasel kohal:

60–74-aastaste lugejate osakaalult (selles vanuses on 13,9% lugejaist). Samas loeb Oma Saart üle poole (57,9%) maakonna selleealistest inimestest.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)