Koostöökogul on sihikul maaelu arengukava

Koostöökogul on sihikul maaelu arengukava

 

MTÜ Saarte Koostöökogu kutsub koostöös MTÜ-ga EMI-ECO külaarendajaid, vallavalitsuste esindajaid, ettevõtjaid ja üldse teemast huvitatud inimesi arengupäevadele, arutamaks elukeskkonna parandamise võimaluste üle.

Tegevusstrateegia põhialuste aruteludel väljakoorunud väärt ettepanekuid arvestatakse Saare maakonna arengukava koostamisel, mille alusel on plaanis hakata toetama maaelu edendavaid projekte.

Sellekohaste mõttetalgutega tehti algust eelmise kuu lõpus Kavandi seltsimajas, kus muhulaste ja saarlaste päevajuhiks oli EMI-ECO juht Anne Randmer.

“Taolisi arengupäevi korraldame maakonna erinevates kohtades üle kümne. Inimesed avaldavad sellistel kokkusaamistel oma arvamusi-mõtteid ning konsultandid panevad need kirja. Asjalikumad nopped kogutakse kokku, analüüsitakse ja sõelutakse arengukava jaoks välja,” rääkis koostöökogu tegevjuht Ahti Kuris.

Arengupäevadel osalejatele demonstreeritakse
põllumajandusministeeriumi eestvõtmisel väljaantud videoülevaateid LEADER-programmi rakendamisest Rootsis ja Iirimaal. Maaelu probleemid neis riikides on üpris sarnased Eesti omadega.

Mõttetalgute üheks eesmärgiks on välja selgitada saartel elamise head ja halvad küljed. Kavandi arutelul toodi plusspoolel välja saarte puhas loodus ja kohapeal toodetud tervislik toit. Toonitati ka saarlaste üldist positiivset ellusuhtumist.

“Mitu inimest tõid välja selle, et saarlane teeb kõike mönuga. Saarlane ei tee hommikust õhtuni, hambad ristis, tööd. Töö tegemine on elustiili osa,” vahendas Ahti Kuris arutelul räägitut.

Elukeskkonna parendamist arutatakse teisipäeval Saklas

11. detsembril kella 10.30-ks oodatakse Sakla seltsimajja kõikjalt maakonnast neid, kes on huvitatud elukeskkonna parendamisest maapiirkonnas (külades ja asulates). Mõttetalgute eesmärgiks on ühiselt välja mõelda, milliseid tegevusi oleks vaja toetada.

Saklas juhib arutelu Noman Konsultatsioonid OÜ konsultant Indrek Maripuu.
Arengupäeva toetatakse LEADER-meetmest ja see on osalejaile tasuta. Korraldajad on tänulikud inimestele, kes oma osalusest varem teada annavad telefonil 53 437 831 või elektronposti aadressil ahti.kuris@skk.ee (seda on vaja teada toitlustamise korraldamiseks).

Eelnevate mõttetalgute ja koolituste materjalid on saadaval internetis aadressil www.skk.ee .

Tootearendust käsitleti Leisis ja Kaalis

Teisipäeval Leisis Sassi majas ja kolmapäeval Kaali külastuskeskuses võeti Saarte Koostöökogu ja EMI-ECO eestvõtmisel luubi alla tootearendustemaatika.

“Taas oli põhiliseks aruteluteemaks Saaremaa kaubamärk, mida ettevõtjad ja firmad saaksid oma toodangul kasutada. Kaubamärk viitab toote saaremaisele päritolule. See tähendab, et toode on tehtud Saaremaal, selleks on kasutatud kohalikku toorainet ja valminud on see saarlaste kätetööna. Täpsed hindamise alused tuleb meil veel välja töötada.
Küsimus on ka selles, kes seda märki võib välja anda ning kuidas märgi väljatöötamist rahastada ja samuti hilisemat toodete kvaliteeti kontrollida,” märkis Ahti Kuris.

Ühe võimalusena pakkusid aruteludel osalejad neid rolle Saarte Koostöökogule, mis tähendab, et SKK jääks märki valdavaks organisatsiooniks.

Kõneks oli ka koostöö kaudu turutõrgete likvideerimine. “Siia alla võiks mahtuda võimalikult palju erinevaid tootearendusprojekte nagu varem väljapakutud mobiilne loomade tapamaja jne. Tähelepanelikult peame aga jälgima, et kõik projektid vastaksid teatud kriteeriumidele. Tähtis on, et nende mõju või kasutegur oleks kogu maakonnale suur,” märkis Kuris.

Järgmise aasta veebruariks peaks Ahti Kurise sõnul valmis saama Saaremaa kaubamärgi strateegia eelnõu, kuhu saab siis vajadusel teha täiendusi ja parandusi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)