Väikeses väinas tehakse kaks ühesugust uuringut

Väikeses väinas tehakse kaks ühesugust uuringut

 

Keskkonnaministeeriumi ja Muhu valla tellimusel korraldatakse Väikeses väinas järgmisel aastal kaks kattuva eesmärgiga uuringut.

Keskkonnaministeerium viib Väikeses väinas läbi uuringu seoses Euroopa Liidu veepoliitikast tuleneva tugevasti muudetud veekogude uuringuga, mille eesmärk on välja selgitada rikutud veekogude seisundi parandamise võimalused. KIK-i poolt 764 640 krooniga rahastatud Muhu valla projekt käsitleb aga Väikese väina mereala seisundit ja uurib võimalusi selle parandamiseks väinatammi avade kaudu.

“See on koordineerimatuse probleem, kõik teevad üht ja sama asja, vaatame, kuhu me välja jõuame sellega,” ütles keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist Rene Reisner.

Teisalt tuleb Reisneri sõnul omaalgatust toetada ja on ju elanike enda huvi leida probleemidele lahendus, mida KIK antud juhul Muhu valla projekti näol ka tegi. Reisneri sõnul on keskkonnaministeeriumi ülesanne Muhu valla uurimistöö andmetega arvestada ja säästa oma konsultanti valla projektis kajastatud uuringute kordamisest.

Keskkonnaministeeriumi järgmiseks aastaks tellitud uuring käsitleb kõiki veekogusid, mida inimtegevus on nii oluliselt muutnud, et nende loodusliku seisundi taastamine 2015. aastaks on ilmselgelt võimatu. EL veepoliitika raamdirektiivi eesmärk on tagada 2015. aastaks kõikide vete hea seisund.

“Väikese väina puhul on probleem selles, et väinatamm ei luba seal head seisundit saavutada,” rääkis Reisner.

Ühest küljest võimaldab väinatamm kui oluline sotsiaalmajanduslik rajatis Väikese väina loodusliku seisundi parandamisest loobuda, teisalt tuleb midagi ette võtta, et hoida ära selle veekogu kinnikasvamine.

“Uuringu eesmärk on leida lahendus, kus ühendus Muhu ja Saaremaa vahel säiliks ja Väike väin jääks ka alles,” rääkis Reisner.

“Ilmselt tuleb hakata tammi sisse auke puurima, aga seda ei saa teha väga kiirustades ja suures mahus, sest tammi taha kuhjunud setted võivad kinni katta kalade kudemisalasid ja ohustada Liivi lahe kalavarusid,” lisas ta.

Rene Reisneri sõnul ei saa uuringu tulemusel välistada, et Väikese väina seisundi parandamine on mõttetu, kuna väin kasvab nii või teisti kinni. “Riigil pole mõtet rahastada selliseid tegevusi keskkonna parandamiseks, mis tegelikult keskkonda ei paranda,” selgitas ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 37 korda, sh täna 1)