Politsei soovib enam tõhustada alaealiste õigusrikkumiste ennetustööd

Politsei soovib enam tõhustada alaealiste õigusrikkumiste ennetustööd

 

Lähiajal on Saare politsei juhtidel kavas kohtuda maakonna omavalitsuste esindajatega, et arutada turvalisusega seonduvaid probleeme. Üks vaatluse alla tulevaid teemasid on võrgustiku loomine, mis võimaldaks õppeasutusi senisest tõhusamalt kaasata alaealiste õigusrikkumistega seonduvasse ennetustöösse.

Kuressaare politseijaoskonna komissar Aare Allik märkis, et praegu kehtiva korra kohaselt on politsei alaealistega seonduvatest õigusrikkumistest kohustatud teavitama esmalt lapsevanemaid ja seejärel ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajat või lastekaitsespetsialisti.

“Mis aga puudutab õppeasutust, kus õigusrikkujast alaealine õpib, siis politsei ei oma õigust sinna mingit infot lekitada, kuna seda ei võimalda andmekaitse,” rääkis Allik.

Saare politsei noorsooküsimustega tegelev vanemkonstaabel Maret Metsmaa (pildil) lisas omalt poolt, et kõige selle tagajärjel on sageli on esinenud juhtumeid, kus näiteks klassijuhataja ei tea õpilase õigusrikkumistest mitte midagi.

“Hiljuti arutasin seda küsimust Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetajatega toimunud kohtumisel ja ka nemad pidasid praegu kehtivat olukorda, kus kool ei tohi oma kasvandike õigusrikkumistest midagi teada, veidraks,” ütles Metsmaa.

Politsei soovib nüüd kohalike omavalitsuste esindajatega seda teemat arutada. Maret Metsmaa märkis, et seda, millised õigused on sotsiaaltöötajatele antud õppeasutuste informeerimisel alaealiste õigusrikkumistest, ta kommenteerida ei oska.

“Kuid sageli on just kool asutus, mis võib väärale teele sattunud alaealist aidata, sest reeglina ju tunneb klassijuhataja lapsi hästi ja on ka kõige paremini kursis olukorraga perekonnas, kus laps kasvab,” selgitas noorsooga tegelev Kuressaare politseijaoskonna vanemkonstaabel.

Kuressaare linna lastekaitsespetsialist Helle Kahm ütles, et idee luua kohalike omavalitsuste ja politsei vahel parem võrgustik alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks on igati teretulnud. “Oleme seda küsimust politsei esindajatega korduvalt arutanud,” rääkis ta.

Samas märkis aga linnavalitsuse lastekaitsespetsialist, et antud küsimuses saab siiski lähtuda vaid olemasolevast andmekaitseseadusest. “Kui ikka alaealine on korduvalt politseisse sattunud, siis olen tavaliselt ka vastava kooli sotsiaaltöötajat informeerinud, et laps võetaks koolis hoolsama jälgimise alla,” lausus Kahm.

“Kuid siinjuures tuleks veel arvesse võtta asjaolu, et õppeasutustel pole piisavalt volitusi ja õigusi selleks, et alaealiste suhtes mingeid mõjutusvahendeid kohaldada.”

Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist on seisukohal, et ka nimetatud küsimuses tuleks olla paindlik ning lähtuda konkreetsest olukorrast.

“Teavitamine vaid teavitamise pärast ei oma mingit mõtet,” selgitas ta ja lisas, et varasemas praktikas on üsna tihti esinenud juhtumeid, kus kool paneb alaealise sooritatud õigusrikkumise kohta teate kuskile avalikku kohta üles ja see omakorda võib kaasa tuua soovitule hoopiski vastupidise tagajärje.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 51 korda, sh täna 1)