Kihelkonna panustab arengukavas säästvale arengule (2)

Läinud nädalal võttis Kihelkonna vallavolikogu vastu valla arengukava aastateks 2007–2013.

Volikogu näeb ette, et aastaks 2013 on Kihelkonna vald tugev Lääne-Saaremaa keskus turvalise, heakorrastatud ja arenenud infrastruktuuriga paik, kus elavad sotsiaalselt aktiivsed ning oma vallaga emotsionaalselt seotud inimesed.

Kihelkonna vallavolikogu esimehe Rene Reinsoo sõnul näeb arengukava ette valla asustuse (sh Vilsandi saarel) säilitamise ning vallaelanike arvu suurendamise just kinnisvaraomanike ja suveelanike baasil. “Oluliseks peetakse valla kultuuri- ja hariduskeskuse rolli Lääne-Saaremaal,” märkis Reinsoo, kelle sõnul peetakse siin silmas aktiivset kultuuri- ja seltsielu ja konkurentsivõimelisi haridusasutusi.

Rahvamaja ja laululava

Kultuurirajatiste arendamisel peetakse esmatähtsaks vana Kihelkonna rahvamaja rekonstrueerimist, laululava kompleksi korrastamise ning Tagamõisa seltsimaja renoveerimise toetamist.

Kultuuripärandi säilimiseks ja arendamiseks kavatsetakse toetada Kihelkonna kiriku ja oreli kordategemist, samuti kellatorni restaureerimist. Lisaks soovitakse õlg alla panna Vilsandi tuletorni korrastamisele ning pärimuskultuuri eksponeerimisele.

Kool ja lasteaed kokku

Kuna laste arv vallas väheneb pea iga aastaga (kui näiteks sel õppeaastal on Kihelkonna põhikoolis 66 õpilast, siis 2014/15 prognoositakse laste arvuks koolis vaid 27), tuleb hariduses teha muutusi.Nii on kavas ühendada lasteaed ja põhikool ning toetada õpilaste huvihariduse omandamist.

Sotsiaaltöö poole pealt peetakse oluliseks hooldekodu kaasajastamist, eakate päevakeskuse ja sotsiaalkorteri rajamist ning liikumispuuetega inimeste kodude kohandamist vastavalt nende vajadustele igapäevaelus toimetulekuks.

Ettevõtluse punkti all on esikohal soodsa ettevõtluskeskkonna loomine, selleks plaanib vald tööle võtta arendusnõuniku, kes abistaks ja toetaks ka ettevõtjaid.

Aktiivse puhkuse veetmise võimaluste pakkumisel peetakse oluliseks säästlikku tegevust ning nähakse ette näiteks ATV-de tarbeks metsamajanduslikult väheväärtuslikul alal maastikusõiduala loomist ning omaette jeti- ja surfisõiduala piiritlemist. Golfiala rajamisel seatakse tingimuseks koostöö keskkonnakaitsjate ja maaomanikega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)