Külasema kadritajad said kangeste kiita

Külasema kadritajad said kangeste kiita

 

Lõppeb ää selle voasta novembrikuu, mida voasta kõikse süngemaks peetse. Kas sügiskuise sünguse ja pimeduse pärast või misegid muu tõttu oo rahvas sellel aal ikka aast aega mardi- ja kadrisandiks köin.

Kadripäe juhtus sellevoasta irmus ea aa piale. Laupa ju enamaste inimestel vaba päe. Hellamaa külakeskuses kadrirallil võis nähe kohalikka lapsi ja täiskasvanud, kis otse kadrijoosu pialt tuln. Muhus rinki köies oogid kõikse rõõmsam see, et inimeste silmad lähtvad särama, kut midagid tihasse.

Külasema külaselsi kadritajad said koa takkaselja kangeste kiita. Ise põle näin, aga uhked kuuldused jõudsid kohale. Koolimaja reedesel karnevalil, kus lapsed Astrid Lindgreni roamatutegelaste nahka kehastusid, köisid külas lasteaa kadrid.

Esmaspäe omingu jõudis Prantsusmaalt kojo tagasi Muhu kooli kuieliikmeline esindus, kus köidi Comeniuse rojekti raames, mis oo jätkurojekt nelja riigi – Eesti, Suurbritannia, Itaalia ja Prantsusmaa vahel. Muhulaste esindust juhtis koolijuht Senta Room õpetaja Riina Hoppiga, seltsis olli neli 9. lassi õpilast: Anett Kann, Triin Hopp, Sindy Saarkoppel ja Keidy Jõgi. Seekordne kohtumine võrdles õppekorraldust eri riikides. Uuriti ja leiti üles ead asjad, mis veariks järgimist. Kokkusoamine olli Bretagne maakonna koolis, töökeel olli inglise keel, misega muhu õpilased easte akkama said.

Koolmeister Riina Hopp sõitis otse reisu pialt tulles Tartu haridus- ja teadusministeeriumi kodaniku päeval kokku kutsutud rahvusvahelistel olümpiaadidel ja õpilasvahetustel edukalt esinenute pidulikule vastuvõtule. Selle voasta Saksamaal EUSO loodusteaduste olümpiaadil saavutas endine Muhu põhikooli õpilane Kristiina Tüür hõbedase medali ja tänas omade teadmiste eest just kodusoare kooli ja õpetajad.

Koolimajast veel nõnnapalju, et esmaspe omingu, 3. detsembril tegavad lapsed Liival päkapikurongkäiku. Minge voadake, kis aga soab.
Muhulase leht ilmus. Talina muhulaste Munuksed oo esilehe pial, kis pärimusmuusika auhinna omale said. Igatsugu muud põnevad ja järjelugusid.

Mitu voastad oo Muhu valdas välja antud kulduuri- ja spordiauhindasid. Nüüd oodetse jälle teite ettepanekumi. Kulduurireemia andasse välja seitsmendad korda ja spordireemia kuiendad, ülejään auhinnad soavad kahe voastaseks. Esitage palun omad ettepanekud nominentidele iljemalt 15. jaanuariks kirjalikult Muhu vallavalitsusse. Kulduuriauhind, Spordiauhind, Haridusauhind ja Voasta Teo auhind andasse üle Eesti Vabariigi voastapäeva tähistamisel 24. veebruaril tuleva voasta.

Tuleva kessiku kellu 11 oodetse Hellamaa külakeskusesse kohvituppa muhu murdeuvilisi. Koostöös Muhu Muuseumiga korraldatse Muhu murdepäe. Oodetse kõiki uvilisi, kis tahaksid anda oma panuse murdekeele elus oidmise sisse. Kut easte läheb, tuleb ehk Tallinnast kohja piale isegid päris rohvessur, rillid nina pial.

Tuleva reede, 8. detsembril algusega kellu 9 levab aset Jõululaet Liiva spordihallis. Esinejad kellu 11 ja kellu 12. Kis vähegid levab, et võiks sõnna tulla oma asju teestele pakkuma, andku omast teada Tiit Uspenskile. Mardilaet, mis voastatega oogu korjab, näitab, et inimestel oo küll, mida teestele pakkuda. Ostma oo oodetud kõik.

Nädali pärast teese reede, 14. detsembril, tegavad muhu lapsed koolis neljandad oma kooli jõululaata, kus nad omatehtud vigurimi müüa pakkuvad.

Tulemas oo Muhumaa külade mälumängiturniir. Spordiklubi Muhu korraldab selle Hellamaa külakeskuses 14. detsembril algusega 19.00. Uurige asja!
Liiva roamatukogus näeb näitusel “Hingring” Eesti kirjarahva mõtteid hingedeaal.

Iga kessiku soab Piiri rahvamajas tantsida line-tantsu algusega kellu 19. Kis vähegid levab, et võiks tantsida, mingu aga kohja piale.

Selle voasta Muhu Jõulumaa tulemas Koguva külas Vanatoal 22. ja 23. detsembril, sellest ma reagi tuleva nädali ligemalt.

Jätkuvad sära teite silmade sisse, olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 27 korda, sh täna 1)