Ümbruskonna elanikud ei nõustu ühiselamute ja parkimismaja ehitamisega Vallimaa tänavale

Ümbruskonna elanikud ei nõustu ühiselamute ja parkimismaja ehitamisega Vallimaa tänavale

 

OÜ Saarlase Vara plaan ehitada Vallimaa tänavale ametikooli õpilastele ühiselamud on vastuolus Kuressaare linna üldplaneeringuga, leiavad ümbruskonna elanikud linnavalitsusele saadetud kirjas.

Enam kui 20 selle kandi korrusmajade elanikku esitas linnavalitsusele kirjalikud vastuväited Kuressaare ametikooli ühiselamu Vallimaa tn 6, 8, 10 ja Torni tn 9 parkimishoone eskiisjoonistele.

Kirjas öeldakse, et projekt oma praegusel kujul ei ole kooskõlas Kuressaare linna üldplaneeringuga, kuna näeb ette väikeelamualale ühiselamute planeerimist. Praegused kavatsused kahjustavad selgelt ümbruskonna elanike elamistingimusi ja rikuvad olemasolevat väljakujunenud elukeskkonda. Märgatavalt tõuseb piirkonna liikluskoormus ja müra ning kaob privaatsus.

Kirjas tehakse linnavalitsusele ettepanek lubada kruntidele Vallimaa tn 6, 8 ja 10 maksimaalselt kahekordseid eluhooneid. Täisehituse protsenti tuleks piirata 15%-le ja arvestada naabermajade vaadete ning isolatsioonitingimustega.

Allakirjutanute hinnangul ei ole põhjendatud ka massiivse parkimismaja rajamine Torni 9 kinnistule. Juba olemasolev planeering nr 188 näeb ette parkla rajamist maa peale ja praegu ei ole põhjendatud selle asendamine parkimismajaga vaid tingituna asjaolust, et Vallimaa 6, 8 ja 10 arendaja ei soovi oma kinnistutele parkimisvõimalust luua, öeldakse kirjas.

Linna arengukava kohaselt on Rohu, Torni ja Vallimaa tänava ristmik plaanis rekonstrueerida. Üldplaneeringu haljasala plaanil on Vallimaa, Torni ja Rohu tänava ristmik näidatud kaitse alla võetava loodusobjektina Selle kõrvale massiivse parkimishoone planeerimine ei ole kindlasti avalik huvi, leiavad ümberkaudsed elanikud. Ühtlasi teevad elanikud linnavalitsusele ettepaneku koostada uus eskiislahendus ja arvestada selle koostamisel kvartali elanike seisukohtadega.

Parkimismaja planeerimine Vallimaa/Torni tänava haljasala kohale oli kõne all ka viimasel Kuressaare linnavolikogu eetikakomisjoni koosolekul. Komisjoni esimehe Bruno Pao hinnangul on tegemist halva tendentsiga, mis lõppkokkuvõttes muudab linna liialt umbseks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)