Linnavolikogu eetikakomisjon ei ole rahul linnalehega

Sarnaselt Kuresaare linnavolikogu kultuurikomisjonile ei ole ka linnavolikogu eetikakomisjon rahul ajalehe Kuressaare Sõnumid sisu kvaliteediga.

Eetikakomisjoni esimehe Bruno Pao sõnul on ajaleht Kuressaare Sõnumid seni üsna kaheldava väärtusega, sest ei suuda operatiivselt kajastada linnavalitsuse ja linnavolikogu otsuseid. Seega ei täida ajaleht oma ülesannet, tõdes Pao.

Pao sõnul on Isamaa ja Res Publica Liit arutanud Kuressaare Sõnumite väljaandmise lepingu lõpetamist. 2008. aasta linnaeelarves on lehe väljaandmiseks eraldatud 300 000 krooni, kuid Pao arvates võiks seda raha pigem kasutada osaliselt näiteks praegu üsnagi alarahastatud raamatukogu fondide täiendamiseks.

Kuressaare Sõnumite mitut numbrit analüüsinud komisjoni liige Lea Kuldsepp märkis, et kuigi lepingu järgi peab ühes lehenumbris olema linna puudutava teabega artikleid keskmiselt neljal leheküljel, siis analüüsitud numbrites kogunes taolisi artikleid keskmiselt 1,5 leheküljel.

Komisjoni liige Vilve Männa tõi välja, et Kuressaare Sõnumid ei kajasta ka näiteks kultuurisündmusi ega avalda retsensioone neist. “Tundub, et leht on kinnisvarafirmade reklaami jaoks,” lausus Männa, kelle sõnul tuleks lehe arvel suurendada hoopis toetust kultuurile.

Komisjoni liige Anti Toplaan tegi aga ettepaneku tegutseda selles suunas, et muuta olemasolevat Kuressaare Sõnumite lehte sisukamaks ja kvaliteetsemaks.

Komisjon arutas ka spordi- ja kultuuriürituste rahastamist Kuressaare linnas ja nägi valdkondade ebavõrdset kohtlemist. 2008. aasta linnaeelarve projektis Kuressaare Kultuurivarale ja Kuressaare Spordibaasidele plaanitavaid summasid võrrelnud Lea Kuldsepp avastas, et linn näeb 12 kultuuriüritusele ette 45 000 krooni ja kolmele spordiüritusele 65 000 krooni.
“Imetlen sportlasi, et nad oskavad oma üritused nii oluliseks ja tähtsaks teha,” lausus Kuldsepp. “Kas ei ole siis piisavalt tähtsad sündmused vabariigi aastapäev, linna sünnipäev, merepäevad jt,” loetles ta.

Vilve Männa hinnangul ei osata tähtsustada isamaalisi sündmusi ega üritusi. Bruno Pao tõi siinkohal näite, et vabariigi aastapäeva tähistamiseks on eelarves 25 000 krooni, linnapea vastuvõtuks aga 35 000 krooni.

“Vabariigi aastapäeval tuleks austada neid, kes on kaasa aidanud vabariigi taasiseseisvumisele,” pakkus Pao. Lea Kuldsepp tegi aga ettepaneku suurendada toetusi kultuurile ja tõsta ka vabariigi aastapäevaürituste eelarve 35 000 kroonile.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 9 korda, sh täna 1)