Haigla hooldekodusse võetakse tööle tegevusjuhendaja

Kuressaare linnavalitsus on otsustanud toetada SA Kuressaare Haigla hooldekodus tegevusjuhendaja töölevõtmist alates 1. detsembrist 2007.

Abilinnapea Juhan Nemvaltsi sõnul on uue teenuse eesmärgiks spetsiaalselt valitud meelelahutuslike, üldharivate, tervistavate jms tegevustega aidata kaasa isikute vaimse ja füüsilise seisundi parandamisele.

Samuti eraldas Kuressaare linnavalitsus oma 6. novembri istungil hooldekodule ühekordset toetust 100 000 krooni abi- ja põetusvahendite soetamiseks.

Uue ametikoha loomine hooldekodusse on tulnud päevakorda pärast seda, kui volikogu erinevad komisjonid on arutlusteemaks võtnud olukorra Kuressaare linna vanurite hooldusel.

Veidi enam kui kuu aega tagasi otsustas Kuressaare linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon lähetada linnavalitsusele märgukirja seoses olukorraga SA Kuressaare Haigla hooldekodus.

Märgukirja ajendas kirjutama asjaolu, et linnavalitsus on SA Kuressaare Haigla asutajaõiguste teostaja, kes on ametisse määranud sihtasutuse nõukogu ning on selle kaudu ka pädev jälgima sihtasutuse pakutavaid teenuseid ja klientide heakäekäiku.

Toona kirjale allakirjutanud Kuressaare linnavolikogu esimees Toomas Takkis soovis teada sedagi, milline on linnavalitsuse nägemus haigla hooldekodu vajalikkusest ning selle arendamise ja majandusliku toetamise võimalustest. Samuti paluti selgitust, kas töötajate töökoormus on piisav pakutava teenuse tagamiseks, ning uuritakse teenuse ja selle sisu ja hinna kujunemise kontrollitavust.

Abilinnapea Juhan Nemvalts, kes ühtlasi juhib SA Kuressaare Haigla nõukogu tööd, märgib vastuses volikogu esimehele, et reaalne olukord ei võimalda praeguse 200-kroonise ööpäevase kohatasu juures tööle võtta täiendavat personali ega tõsta ka hooldajate töötasu.

Abilinnapea Nemvaltsi hinnangul tuleb hooldekodu materiaalse olukorra parandamine kõne alla siis, kui plaanitav eakate kodu on valmis. “Visioonina oleks järgmiseks ehituseks eakate hoolekande osas uue hooldekodu rajamine koostöös naabervalla või -valdadega looduslikult selleks sobivasse kohta,” selgub Nemvaltsi kirjast linnavolikogule.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 80 korda, sh täna 1)