Saare maakonnas oli 120 keskkonnaalast rikkumist

Keskkonnainspektsioon registreeris tänavu üheksa kuuga Saare maakonnas 120 keskkonnaalast rikkumist, teatas Oma Saarele keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul.

Trahve määrati 65 isikule, s.h üheksale juriidilist isikule, ülejäänud trahvisaajad olid füüsilised isikud. Trahvisumma maakonnas oli kokku 150 030 krooni. Suulisi hoiatusi tehti 13 ning ettekirjutusi neli. Rikkumistega tekitatud keskkonnakahju suuruseks hinnati kokku 13 000 krooni.

Enim rikkumisi registreeriti kalapüügivaldkonnas – 56. Arvukamalt oli veel jäätmekäitlusnõuete ja jahiseaduse nõuete rikkumisi – kumbagi 15.

Veeseaduse rikkumisi oli kümme, metsaõigusnormide rikkumisi üheksa.

Rikkumisi fikseeriti ka ranna- ja kaldakaitse, kaitstava loodusobjekti kaitse, välisõhu ja osoonikihi kaitse valdkonnas, samuti kemikaalide käitlusnõuete ja pakendialaste nõuete osas (neis kõigis jäi rikkumiste arv ühe ja viie vahele).

Üle Eesti registreeris keskkonnainspektsioon 3111 keskkonnaalast õigusrikkumist, millest tingitud keskkonnakahju suuruseks hinnati kokku ligi 2 miljonit krooni, trahve määrati 1777 rikkujale kogusummas 3,2 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 10 korda, sh täna 1)