Na, tervidust teitele!

Teedsa, et ma ole sii nüid mütu peeva mötlend ning ikkagid vehe ädasse jeend. Sest moole elistas Saaremaald Minna, ta oo ennem ka mo pärast tillevoni püuse vötnd. Ja ta akas moole vähe ninase kinni. Et miks jäuks ma reegi ja kerjuda kogus aeg vanamor ja vanamor, et viisagas oleks oma teise poole kohta proua vöi kallis musigene öölda.

Neh, ma siiss ühe umigu tegi proovi ning kui vanamor kohvi jahvadama akkas, ütlesi, et kallis proua musigene, tee vehe kangem kohvi, ma pole öösse easte magand mette ning pea undab otsas. Vanamor nii ehmadas, et pidi maassina köögi pörmandale kukkuda laskma ning ütles, et nüid oo kaks asja – kas sa vanames oled mingitsuguse sigadusega akkama saand vai oled sa jüba jöudnd kuuris köia, et ta teab täpseld, mes mool kruupingi vai ruipingi taga peitus oo.

Ma ütlesi, et kui ma preet jumala ee usuks, siiss ma lööks risti ette ning kinnidaks soole sedamodi, et ma pole kuskis pool köind ning mingitsugust tempu äi ole senne nädala sees teind äga pole plaaniskid. Et moole elistadi ning soovidadi soo poole ilmarahva ees sedamodi pöörduda.

Terve söömaaja kirmas vanamor mo poole ning siiss kui viimane saiatükk oli suhu kadund, teedustas – nah, eks sennel Minnal oo muidud öigus, ainuld, et nöukse ütlemisega peeb ta ennast arjudama akkama.
Siiss tuli mool ea möte, müsmoodi asi lihtsamaks tehje ning sii oli abiks Oma Saare ajaleht, kus kerjudas, et Kuressaardes oo uus avaliku korra seedus vasta vöötud, mes nende va nudistide ning islami terruristide vasta vöitlema akab.

Ma jähi mötlema, et kas siiss saarlast oo äkist nii vaeseks jeend, et polegid pükse jälga panna, kui ujuma lehtvad? Ning nii palju kui ma ole Kuressaardes köind, pole ma ühtegid terruristi oma ihusilmaga ka mette jühtund nägema. Ning siit tegi ma omal nöukse järelduse, et sii oo kerjudamisega midad vehe segamisi löind ning kindla peele köib see seedus nende terruristide kohta, kis Kuressaares palja perssega ujuma tahtvad menna.

Ning sennest ma saigid mötte, et kui kaks asja kokku panna, siiss vöib ühna ee asi välje tulla ning senne pärast katsu ma ka meele jätta, et nüid ma äi ütle änam mo vanamor, vaid proua vanamor…

Teina elistamine oli veel, senne mihe ma tea ka, ta oo moole ennemgid elistand. Ta ütles, et tuleva aasta oo jo nende va praamipilleditega asi ikka ühna ulluks menemas, et katsugu ma sii ka midad klaarida. Neh, taal oo öigus sest, kui Saaremaald mandrile sai ennem 20 krooniga, siiss tulevast aastast oo see nummer 35. Autu vidamine leheb aga 55 krooni peeld 100 peele. Neh, äga Iiumaal pole asi teisem mette: mandrile saab preet 25 krooniga, järgmise aasta oo see pillet 40 krooni ja autu akab maksma 75 asemel 120 krooni.

A sii äi ole midad parata, sest Parts jo vihastas teite maavaneme peele erpsast, kui see bussiliinide jäuks toetust juure küsima leks. Ning vaada – Kuresaare lennuraja pitkemaks tegemise jäuks oli jo ka mööldud 45 miljunid, mille Parts oopis Tartule andis ning nüid väänadi praamipilledi innad ka nöuksesks, et paistedab.

Ma mötlesi, et sii peeb majanduse ministril midad isiklikku olema, et millegid pärast oo taal teite peele süda kangest täis, sest muidu äi söimada maavanemad korruptsjooniks, vai mes moodi see oli…, äi ma äi saa seda söna preet easti välja, sa saad aru küll.

Aga tei mötelge nüid järgi, millas Parts Saaremaal viimati köis ning tuledage meele, mes ta tegi ning oli. Sest mool oo senne asja kohta üksainam tioorija ning sii äi saa midad muud olla, kui et ta pidi Saaremaal ilma jeema – muidu nii pitkald viha äi peeta. Nah, täismees muidud nöuksest tühast asjast välje äi tee – pole saand, siiss pole saand, jo teina kord leheb paramini. Jaah!

A teisa külje peeld peeksim mei uhked olema, sest kui Talina mihed oo löidnd, et ilma saarlaste ja iidlaste praamipilledi inna töstmata riigi kassa tühaks jeeb, siiss olem mei jo nee, kis Eesti riigi ee peestvad. Sest see tuleva aastane riigi eelarve oo jo niikut nii oraste peel. Mötle senne peele ka.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)