Riskianalüüs soovitab valdadel osta elektrigeneraatorid

Siseministeeriumi ja päästeameti soovituste alusel koostatud Saare maakonna 2007. aasta riskianalüüs soovitab kõigil omavalitsustel soetada elektrigeneraatorid.

Et vältida piirkondades elektrienergia ja side pikaajalist puudumist loodusõnnetuste korral, tuleb maakonna strateegiliselt tähtsate objektide varustamiseks muretseda hädavajaliku elektrienergia allikad (elektrigeneraatorid, akud) või luua kindlad kontaktid taolise varustuse hankimiseks hädaolukorra puhkemisel.

Hetkeseisuga on Kuressaare linnas vajaminevad varugeneraatorid osaliselt olemas, kuid maaomavalitsustes puuduvad need siiani. Riskianalüüs soovitab igal omavalitsusel kaaluda varugeneraatorite soetamist. Samuti peaksid oma tegevuse tagamiseks soetama generaatorid eraettevõtted.

Spetsialistid leiavad, et õnnetusolukordade lahendamine on enamjaolt teostatav maakonna tasandil, kuid spetsiifilised õnnetused nagu epideemia, loomataud ja laiaulatuslik keskkonnareostus on valdkonnad, mille lahendamisel oma oskusteabest ei piisa. Täielikku valmisolekut ei ole ka pikaajaliseks elektri- ja sidekatkestuseks.

Suure ohvrite arvuga õnnetuste puhul tekib tõenäoliselt probleeme kiirabi ressursiga, kuna maakonda toetab antud hetkel kolm kiirabibrigaadi. Massilise ohvrite arvuga õnnetuste korral tekib kindlasti probleeme ka kannatanute transpordiga, millest tulenevalt võib õnnetuse tagajärje raskusaste kiiresti kasvada.

Ohtu tekitavad ka sõjaajast pinnases ning veekogudes säilinud lõhkekehad, seda eriti Sõrve piirkonnas. Seetõttu tuleks määrata kindlaks alad, kus ehitustööd (kaevamistööd) on lubatud ainult pärast seda, kui demineerijad on territooriumi üle kontrollinud.

Riskianalüüs peab kõige suurema tõenäosusega hädaolukordadeks tulekahjude puhkemist, liiklusavariisid ning rasketest ilmastikutingimustest tulenevaid õnnetusi. Vähemtõenäoliseks peetakse näiteks radioaktiivset saastumist või ohtlikke nakkushaigusi. Mida suurem on õnnetuse toimumise tõenäosus ja raskem tagajärg, seda suuremat tähelepanu eeldavad õnnetuse ennetamiseks tehtavad toimingud.

Analüüsist selgub, et maakonnas on fikseeritud ohtlikud ettevõtted, tuleohtlikud riigimetsad, suured loomafarmid, spaad, hooldekodud, koolid, lasteaiad, maakonna suurema liiklusintensiivsusega maanteed ning Kuressaare linna tänavad, kus võimalikke õnnetusi võib toimuda. Saarte teedevalitsus on kinnitanud hädaolukordade lahendamise kava maakonna teedel.

Muuhulgas soovitatakse dokumendis, et liiklusõnnetuste vältimiseks peaks esmajoones korrastatama ja korras hoitama suurema liiklusintensiivsusega maanteed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)