Uus avaliku korra eeskiri võitleb nudistide ja islami terroristidega (3)

Uus avaliku korra eeskiri võitleb nudistide ja islami terroristidega

 

Kuressaare linnavalitsuses on väljatöötamisel linna uus avaliku korra ja uus heakorra eeskiri. Mõlemad dokumendid on kavas vastavusse viia tänapäeva nõudmistega, kusjuures üks uuendustest, mida nimetatud õigusaktid sisaldavad, keelustab füüsilise alastioleku Kuressaare rannas.

Kuressaare linna heakorra järelevalvespetsialist Lembit Rätsep (fotol) põhjendas täienduste sisseviimist linna heakorra ja avaliku korra eeskirjadesse sellega, et praeguses redaktsioonis on need dokumendid ajale jalgu jäänud.

“Praegu kehtivad heakorraeeskirjad on vastu võetud 2004. aasta veebruaris ja avaliku korra eeskirjad 2003. aasta märtsis,” rääkis Rätsep, kelle hinnangul on mõlemad dokumendid puhtfüüsiliselt ajale jalgu jäänud. Ta viitas, et asjatundjate väitel tuleks kohalikel omavalitsustel kõnealuseid dokumente uuendada vähemalt iga kahe aasta tagant.

Samas rõhutas Rätsep, et praegu valminud heakorra- ja avaliku korra eeskirja variant on alles esimene tööversioon. Peagi peaks neid dokumente arutama ka linnavalitsus ja lõplikult kinnitab need linnavolikogu.
Uuendustest rääkides tõi Rätsep näiteks, et esimest korda käsitleb linna avaliku korra eeskiri käitumist Kuressaare supelrannas. “Me ikkagi ei tahaks, et meie väikeses rannas inimesed end füüsiliselt täielikult paljaks võtaksid,” rääkis ta. “Meie linna kontekstis selline alastiolek avalikus kohas ikka peale lähe. Mis juhtuks, kui me kõik näiteks hakkaksime Titerannas paljaste pepudega ringi jooksma?”

Kõrgendatud riskiga avalik üritus

Veel üheks uuenduseks, mida Kuressaare linna avaliku korra eeskiri peaks tulevikus sisaldama, on näiteks mõiste “kõrgendatud turvariskiga avalik üritus”. Lembit Rätsepa sõnul tingib sellise termini sisseviimise üha enam avatud ja globaliseeruv maailm.

“Ma küll ei arva, et maailma islamiäärmuslased kõik siia tormi hakkavad jooksma,” selgitas ta. “Kuid aastast aastasse on Kuressaare atraktiivsus kasvanud ja parem karta kui hiljem kahetseda.”

Loa saamine ürituse korraldamiseks, mille turvarisk on hinnatud kõrgendatuks, on palju keerulisem kui tavaürituse korraldamise puhul. “Mis aga kõige tähtsam, sellise ürituse korraldajate vastutus muutub palju personaalsemaks,” selgitas linna heakorra järelevalvespetsialist.

Nimelt peab kõrgendatud turvariskiga ürituse korraldaja vastavalt Kuressaare linna avaliku korra eeskirja uuele redaktsioonile linnavalitsusele esitatud taotluses ära tooma ka oma isikukoodi. See aga tähendab, et kui midagi halba peaks juhtuma, siis oleks kohe ka teada, kellele esitada materiaalne, õiguslik ja moraalne vastutusnõue.

Täiendavad nõuded automanikele

Linna heakorraeeskirjade uus redaktsioon näeb uuendusena ette täiendavaid nõudeid transpordivahendite omanikele. Lembit Rätsepa sõnul on praegu kehtivas heakorraeeskirjade versioonis autoomanikele esitatud nõudmised liiga abstraktsed ja mitmeti tõlgendatavad.

Nii näiteks on Kuressaare linna heakorraeeskirjade uues redaktsioonis öeldud, et talviti peaksid kõik autoomanikud koristama lume ja jää vähemalt 2 meetri raadiuses nende sõidukite ümbruses, mis on pikemaks ajaks pargitud sõiduteele või selleks mitte ettenähtud kohta.

Veel on meie linnas üheks suureks probleemiks suurte veoautode parkimine – sageli on need masinad paigutatud nii, et nad takistavad teisi liiklejaid ja tekitavad liiklusohtlikke olukordi. Uus õigusakt näeb ette, et juhul kui auto on rikki läinud, peab omanik selle vähemalt 24 tunni jooksul teisaldama.

Linna uus heakorraeeskiri ja avaliku korra eeskiri peaksid pärast linnavalitsuse heakskiitu ja linnavolikogu poolt kinnitamist hakkama kehtima järgmise aasta veebruaris.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 88 korda, sh täna 1)