Lugeja Mure

Toimetuse poole pöördus Tammiku talu omanik Salme Espal Kudjapelt (väljavõtted kirjast):

Kuressaare külje all kasvab kaks ilusat tammikut. Üks on Loode tammik ja teine Kudjape tammik. Mõlemad tammikud on looduskaitse all. Kudjape tammiku tulevik tundub tume olevat, sest juba aastaid taotleb üks maaomanik koos tütrega oma maast suurt tükki looduskaitse alt välja, et sinna suvilaid peale ehitada. /…/

Kõigepealt võtsid looduskaitsjad Prügila tee ja kalmistu vahelt riba metsa kaitse alt välja piiride korrigeerimise ettekäändel. See on mõeldud jälgede segamiseks ja sel asjal pole mõtet. Kalmistu piirang ehk kaitsevöönd ulatub kalmistu piirist 150 m kaugusele, nii et see ulatub üle Prügila tee veel tükk maad lõuna suunas. Piirangu alla jääb see maa niikuinii. /…/

Õige pomm asub Tammiku lõunapiiril, kust lõigatakse suur kolmnurkne tükk looduskaitse alt välja piiride korrigeerimise ettekäändel. Selle üks külg on ühine Tammiku talu maavalduse piiriga, tähendab piir on üks ehk piir on kaasomand. 2006. aasta suvel asuti siis seda piiri salaja “korrigeerima”, sest mina kui Tammiku talu maaomanik et teadnud sellest midagi. /…/

Nüüd siis aasta hiljem, saime meie, kõik Kudjape tammiku kinnisasja omanikud looduskaitsjate käest kirja käsuga esitada asja kohta oma arvamused ja vastuväited. Juhul kui maaomanikud vastust ei saada, loetakse, et kõik on asjaga nõus. /…/

Miks ikkagi looduskaitse töötajad eelistavad üht maaomanikku, kes pealegi ei austa looduskaitseseadusi, teistele korralikele seaduskuulekatele omanikele? /…/

Kes ikkagi kaitseks Kudjape tammikut, kui looduskaitsjad seda ei kaitse või ei taha kaitsta?

Kommenteerib Saaremaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist Mari Koppel-Lepik:

Oktoobri alguses on paljud maaomanikud saanud Saaremaa keskkonnateenistuselt kirja, milles teavitatakse neid Saare maakonnas toimuvast looduskaitse all olevate parkide ja puistute piiride korrigeerimisest.

Kuna maakonna pargid ja puistud on kaitse alla võetud juba aastatel 1959–1965, siis ei vasta olemasolevad piirid suures osas praegustele kinnistute piiridele ega järgi looduses nähtavaid olemasolevaid orientiire. Samas on paljud looduskaitse all olevad pargid ühtlasi muinsuskaitseobjektid, kuid kahe ametkonna vahelised kaitsealused objektid on kaitse all erinevates piirides.

Sellest tingituna algatati kahe ametkonna vahelises koostöös parkide ja puistute piiride korrigeerimise menetlus, mille tulemusena kaotatakse erinevused objektide muinsus- ja looduskaitse all olevates piirides ning ühtlustatakse piire olemasolevate looduslike orientiiride järgi. Selliselt korrigeeritud piirid kinnitatakse

kaardipõhiselt ja kantakse riiklikusse looduskaitseregistrisse (EELIS).
Parkide ja puistute piiride korrigeerimise menetlus on avalik protsess, mille käigus saadud maaomanike ja kohalike omavalitsuste vastuväited ja ettepanekud arutatakse töögrupis koos ekspertidega läbi ja pärast seda tehakse lõplik otsus. Tänaseks ei ole veel ühtegi korrigeeritud piiri kinnitatud ning seda ei tehta salaja.

Kui kirja saanud maaomanikel on tekkinud konkreetseid ettepanekuid või vastuväiteid parkide ja puistute piiride korrigeerimise osas või soovitakse asja arutada avalikul koosolekul, siis palume pöörduda kirjalikult Saaremaa keskkonnateenistuse poole. Soovi korral korraldame avalikke arutelusid, kus osapooltel on võimalik kokku saada ja tekkinud probleemidele lahendusi leida.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 54 korda, sh täna 1)