Selgusid kutselise kalapüügi võimalused järgmiseks aastaks

Eile, 18. oktoobril võttis vabariigi valitsus vastu määruse, millega kinnitati 2008. aasta kutselise kalapüügi võimalused.

Määrus kehtestab järgmise aasta kutselise kalapüügi võimalused rannikumere kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel. Määrus ei sisalda Euroopa Liidu (EL) kehtestatavaid räime, kilu, tursa ja lõhe püügivõimalusi Läänemeres kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel. Need kvoodid jaotatakse liikmesriikide vahel 23. oktoobril toimuval EL kalandusnõukogu koosolekul.

“Määrus võtab kutselise kalapüügi võimalusi kehtestades arvesse kalavarude seisundit ja teadlaste soovitusi kalavarude majandamiseks,” ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. “Kuid samal ajal on püütud arvesse võtta sotsiaalmajanduslikke mõjusid.”
Rannikumeres on kutselise kalapüügi vahendite piirarv jäetud maakondades samaks, sest põhiliste töönduskalade (koha, ahven, tuulehaug, säinas) varu on püsivalt madalseisus ja seetõttu ei soovita teadlased suurendada üldist püügikoormust ka järgmisel aastal.

Esmakordselt kehtestatakse Pärnu maakonnaga piirnevas rannikumeres eraldi piirarvud kutseliseks kalapüügiks Kihnu ja Manilaiu saare alalistele elanikele, kuid kogu Pärnu maakonna rannikumere püügikoormust ei ole suurendatud. Ka Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves kutseliseks kalapüügiks ettenähtud püügivahendite piirarv on jäetud samale tasemele kui 2007. aastal.

Siseveekogudes on püügivahendite piirarv jäänud üldjuhul samaks, välja arvatud Kaiavere järv, kus ääremõrdade piirarvu on selle aastaga võrreldes vähendatud ühe võrra.

Määrus arvestab Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Eesti Maaülikooli ning Peipsi, Lämmi-ja Pihkva järve Eesti-Vene valitsuste vahelise kalanduskomisjoni soovitusi, pidades silmas, et veekogul või selle osal kasutatud erinevate püüniste püügivõimsus ei ületaks sellele veekogule või selle osale teadlaste soovitatud üldist püügikoormust. Keskkonna ministeeriumi pressiesindaja Brita Merisalu sõnul ei muuda antud määrus Saare maakonnas midagi. “Kõik jääb nii nagu eelmisel aastal,” kinnitas ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)