Luksusjahtide tootmine saastab puhkeala õhku (3)

Roomassaares asuva plastjahtide valmistamise tehase territooriumilt jalgrattatee vahetus läheduses paiskub õhku lubatust rohkem kahjulikke aineid, lisaks on uue tootmishoone ehitamist alustatud ebaseaduslikult.

Hetkel on Saaremaa keskkonnateenistuses menetluses Roomassaare 6A asuva AS-i Luksusjaht välisõhu saasteloa muutmise taotlus, kuna plastikjahtide ja -kaatrite tootmise laiendamise tõttu (konkreetsemalt lakkimisliini tõttu), on mürgiste ainete õhkupaiskamine üle saastetaseme lubatud piirväärtuse ning senine luba ei vasta enam nõuetele.

Keskkonnateenistuse andmetel asub AS-i Luksusjaht territooriumil kokku kümme saasteallikat ning tööstusest emiteeritud atsetaatide kontsentratsioon ületab saastetaseme lubatud piirväärtust ligi kolm korda. Atsetaatide kontsentratsioon langeb saastetaseme lubatud piirväärtuseni 90 m kaugusel saasteallikast, mõjupiirkond ulatub aga 460 meetrini.

Tootmis- ja laohoonete vahetus läheduses Roomassaares vastvalminud jalgrattatee asub tootmishoonetest 270 m kaugusel, jäädes seega atsetaatide mõjupiirkonda. Samuti piirneb Roomassaare poolsaar Natura 2000 võrgustikku kuuluva Kuressaare lahe linnualaga.

Lisaks on Roomassaares tegutsev AS Luksusjaht hakanud ehitama tootmishoonet, mille näol on Saaremaa keskkonnateenistuse andmetel tegemist uue saasteallikaga. Ettevõte ei ole taotlenud ehitusluba Kuressaare linnavalitsuselt, puudub ka ehitusloa taotlemise eelduseks vajalik välisõhu saasteluba keskkonnateenistuselt, mis on ette nähtud välisõhu kaitse seaduses.

Keskkonnateenistus saatis AS-le Luksusjaht kirja välis-õhu saasteloa muutmise menetlusse võtmise kohta, milles palutakse olemasolev lakkimisliini ventilatsioon rekonstrueerida, projektilahendust ootab keskkonnateenistus 1. novembriks ja tööde lõppemist 2008. aasta kevadeks. Samuti peab ettevõte esitama taotluse ehitatava tootmishoone välisõhu saasteloa saamiseks.

Keskkonnateenistus on palunud menetlusse võetud saasteloa muutmise taotluse kohta arvamust ka linnavalitsuselt. Kuressaare linnavalitsuse 16. oktoobril toimunud nõupidamisel leiti, et linn ei saa anda nõusolekut olemasoleva loa muutmiseks enne taotluse esitamist uue tootmishoone saasteloa saamiseks, kuna tootmishoonega kaasneb uue saasteallika lisandumine Kuressaare linna puhkeala ja seda läbiva vastvalminud jalgrattatee vahetusse lähedusse.

Roomassaare 6A asuv AS Luksusjaht toodab plastjahte, mullu teeniti puhaskasumit 33 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 44 korda, sh täna 1)