Kuressaare linnavolikogu pärib linnavalitsuselt aru hooldekodu kohta

Kolmapäevasel Kuressaare linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekul tutvustas komisjoni esimees Helle Karu linnavalitsusele adresseeritud märgukirja, mis seondub SA Kuressaare Haigla hooldekoduga. Märgukirjale on alla kirjutanud volikogu esimees Toomas Takkis.

Linnale märgukirja kirjutamise ajendiks oli asjaolu, et linnavalitsus on SA Kuressaare Haigla asutajaõiguste teostaja, kes on ametisse määranud sihtasutuse nõukogu ning on selle kaudu ka pädev jälgima sihtasutuse pakutavaid teenuseid ja klientide heakäekäiku.

Volikogu komisjonid (nii sotsiaal- ja tervishoiu- kui ka linnakodaniku komisjon) on võtnud hooldekodu teema luubi alla selle aasta algusest. Märtsis külastasid komisjonide liikmed hooldekodu, et tutvuda reaalse olukorraga, asutuse võimaluste ning klientide vajadustega. Teema võeti peaaegu üheaegselt kahe komisjoni koosoleku päevakorda mitmetelt hooldekodu endiste ja praeguste klientide lähedastelt saadud arvamuste, küsimuste ja kriitika tõttu.

Toona selgus, et 19 kliendile mõeldud pinnal elas 25 klienti, kuid tänaseks töötab hooldekodu kahel korrusel – kokku on kliente 36, neist 18 on lamajad. Kõigi nende eest on ühes 12-tunnises või ametiühinguga kooskõlastatult 24-tunnises vahetuses hoolt kandmas kolm inimest. Üldse on hooldekodus 14 töötajat. Hooldaja töötasu on 29 krooni tunnis.

Komisjonid ei ole saanud ka vastust, kuidas tegelikult kujuneb hooldekodu kohatasu.

Linnapoolsed selgitused on siiani olnud järgmised: selle raha eest rohkem teenust ei saa; võimalust Kuressaare Haigla SA Hooldekodu kui erastruktuuri osakonna toetamiseks linnavalitsus ei näe.

Nüüd on volikogu esimees murelik probleemide tõttu vanurite hoolekandega ja palub teada anda, milline on linnavalitsuse nägemus haigla hooldekodu vajalikkusest ning selle arendamise ja majandusliku toetamise võimalustest. Samuti palutakse märgukirjas selgitust, kas töötajate töökoormus on piisav pakutava teenuse tagamiseks, ning uuritakse teenuse sisu ja hinna kujunemise kontrollitavust.

Volikogu komisjonid on veendunud, et hooldekodu on linnale vajalik ja seda tuleb arendada, kuid parandama peab teenuse kvaliteeti, mis omakorda tähendab hooldajatele nende tööd väärtustava palga maksmist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)