Uus internetilehekülg tutvustab loodussõbraliku liiklemise reegleid

Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on valminud kodulehekülg, mis tutvustab nii ATV-dega liiklejatele kui ka teistele mootorsõidukijuhtidele loodussõbraliku liikumise võimalusi ja reegleid.

Mootorsõidukijuhtidele looduses liikumiseks vajalikud juhised leiab koduleheküljelt aadressil www.envir.ee/atv. Lisaks on seal kirjas muud olulist infot, näiteks ATV-dele lubatud sõidukohad, selleteemalised artiklid ja uudised ning ülevaade tüüpilisematest seaduserikkumistest.

“ATV-d on muutunud viimastel aastatel populaarseteks hobisõidukiteks, kuid oskamatul kasutamisel võivad need kahjustada meie looduskeskkonda. Seega on ilmne vajadus selles vallas inimesi harida,” selgitas internetilehekülje loomise eesmärki keskkonnaministeeriumi asekantsleri kt Jaanus Kala.

Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringu andmetel on 85% küsitletutest kuulnud, et looduses mootorsõidukiga liikumist piiravad teatud reeglid. Reeglite sisuga on mõningal määral kursis 46% vastajatest. Ligi kolmandik ehk 29% küsitletutest vastas, et nad ei tunne reegleid kuigi hästi või pole nendega üldse kursis. Vaid 41% väitis, et jälgib mootorsõidukiga looduses liikudes reegleid.

Küsitletud heitsid ATV-dega sõitjatele kõige enam ette liigse müra tekitamist, maastiku rikkumist, hoolimatut ja ülbet suhtumist nii keskkonda kui ka teistesse inimestesse. Negatiivseid hinnanguid ATV-de ja nende juhtide kohta andis ligi veerand vastanutest. Kõik vastajad olid küllaltki üksmeelselt seisukohal, et mootorsõidukitega looduses liikumiseks on reeglid vajalikud ja neid tuleb jälgida.

“ATV-dega keelatud kohtades sõitmist pidas probleemiks ligi pool (46%) vastanutest, pidades vajalikuks reeglite rikkujate suhtes karistuste suurendamist,” täpsustas Kala. Tema sõnul näitab ministeeriumi korraldatud küsitlus sedagi, et mootorsõidukijuhtidele ei ole jagatud looduses liikumiseks piisavalt teavet. Üheks infosaamise võimaluseks on äsja avatud kodukülg. Lisaks on keskkonnaministeerium kokku pannud ka infovoldikud, mida jagavad ATV-de müüjad ja ATV-matkade korraldajad.

RMK on mitmes riigimetskonnas alustanud radade mahamärkimisega ning kui need on liikluseks avatud, annab nende täpsest asukohast teada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 20 korda, sh täna 1)