Riitika paneb mõtlema (2)

Riitika paneb mõtlema

 

Mineva nädali Muhu uudissed tõid kogunisti kommentaara aalehe netiviergudele. Ikka puolt ja vastu. Et kui õige ja/või vale sie ikka uo, kut võeramoa sõnu oma murdekiele jaoks õigemaks veanda.

Mo kadun vanaema, ikka muhulane, veanis kõik sõnad oma suu jaoks parasaks. „Spioon“ muondus „salapiiuniks“ ja „dressipüksid“ „ressideks“. Kut mõni inimene pienekõlaliselt vahel mõnda võõrsõna õige kiele kohja pialt õigeste ealdas, lõhkus mamma südamest naerda ja oiatas „voata, et sa oma ambud suust välja ep ütle“. Mo isemõtlemise ja väljaütlemise julgus uo niisiis genietiline.

Riitika paneb mõtlema. Et mismuodi ritisierija võiks omad energiad positiivselt rakenda. Näituseks puudub muhulastel muhu murdekiele õpik. Meitel uo piisavalt suur soar, et eri kandi inimesed sõnu ja väljendimi teestest teistmuodi reagiksid. Kõik sie tuleb kokku koguda – kirjuta, läbi uurida, süstiem luua ja lugejale mõestetavalt koande vahele soaja.

Võromoa kuolides juba lastele võro kielt andasse. Sial uo nad üldse meitest mitu pitka sammu ies. Piale kõige muu näiteks nuorde setude rokibänd Zetod rokkis puha omas murdes.

Muhu paergune kuolilaps tiab ial juhul mõned väljendid ja reagib murret natusse töngates vanavanamatega vastuksi. Muidugid ehk uo asi natusse üldises mielsuses ja ehk selleskid irmus, et kindlaste mõni akkab ritisierima. Et kui valeste sa reagid. Selle asemel tuleks nuori julgusta, et nad üldse midagid murdes reagiksid.

Isegid, kut nad seda vanamate muhulaste mielest vähe valeste tegavad. Paergus uo Muhus juba sie aeg käe, et kas julgeda ja reakida murret valeste ja selle kaudu õppeta või üldse mitte reakida.

Nüid ma viskasi jälle uie kinda. Kut sest lõpuks midagid kasu tõuseb ja me levame võemaluse välja surema akan “kiel” tagasi eluse tuua, uo põhjust pidutseda. Pärand, mis meitel esivanamatest jäet, uo iganes mahukas ja omaloadne. Käsitüö uo kenaste järje pial, tänu vanadele tegijatele ja selsile Oad ja Eed. Muhu kuolilapsed põle õnneks viel pipsakateks läin ja nõelad-vardad tüdrikutel ning vasarid ja peitlid nuormiestel käest maha ep kuku. Kodukulduuri kohe ep soa koa midagid sandisti ütelda.

Nüid piab voatama, kas ikka päris uudistele ruumi viel jägub.

Hellamaa külakeskuses toimub täna kellu 17 viltimise õhta. Uvilised viltijad võiksid kaasa võta oma materjali. Kellel just põle, siis kohja pialt soab koa midagid. Meisterdatse vildist asju – et kaugel sie jõulute aegkid änam uo, jagatse muljemi. Minge aga kohja piale ja pange luome tüöle!

26. oktuobril algusega 19 esineb Hellamaa külakeskuses Külasema selsi ia uo sisse soan näitemängipunt Kodukootud Oskar Lutsu luoga “Pärijad”. Pärast etendust soab tantsida Sünteri Sassi pilli järele.

Teisibe 23. oktuobril kellu 17 toimub Muhu noortekeskuses Liival luuleõhta. Muhuse tuleb külase Contra. Kõik luuleuvilised uo uodat, olenemata vanudusest. Kavas üllatusi ja avatud “vaba migruhvon”, kis tahab esita omi või kellegid teese luuletusi. 23. oktuober uo eesti raamatu päe. Contra külastab koa Muhu põhikuoli.

Kuoli viimasel selle veerandi nädalil tulemas muusikapäe ja loanitse kuolimaja ümbruse koristamist.

Muhu Muuseumil köis eele külas Vabaõhumuuseumi rahvas.

Kuos akkas jälle köima Leena Peegli juhatuse all Muhu segakuorirahvas. Paergus õppetse jõuluteks laula. Kis tunneb, et laulmine ta inge koa elisema paneb ja kis tiab ennast viisi pidavad, võib lahkeste liituda. Kangeste uodase oma ridade sisse meeseali – nii tenorimi kut bassa. Naeste ealdest alta uo ka õredaste.

Noh, oma liiatsi imesi ma tänaseks jälle tühaks, ehk tuleva nädali jälle…

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)