Lugeja Mure (2)

Miks peab 19-aastane patsient maksma Kuressaare haiglas voodikoha tasu? Samas on 19-aastasel päevases õppes õppival noorel õigus saada lastetoetust õppeaasta lõpuni. Miks on ta ühel juhul laps ja teisel juhul täiskasvanu? Kes kehtestab haigla voodikoha tasu määrad?

Kuressaare Haigla SA nõukogu esimees Juhan Nemvalts:
Kuressaare Haigla SA on voodipäevatasu rakendamisel toetunud Ravikindlustusseadusest – § 71 lõige 2 sätestab, et tasu ei võeta alaealistelt ja § 72 sätestab tasu suuruse. Laste õigusi kaitsva EV Lastekaitseseaduse § 2 peab lasteks ehk alaealisteks kuni 18 aastaseid inimesi. Kuressaare Haiglas ei võeta voodipäeva tasu alaealistelt pluss täiendavalt 18-aastastelt. Seega on noorukid täiendavalt maksust vabastatud ühe aasta võrra.

Eesti Haigekassa Pärnu osakonna jurist Pille Tael:
Ravikindlustuse seadusest  lähtuvalt on voodipäevatasu kehtestamise õigus tervishoiuteenuse osutaja  nõukogul. Voodipäevatasu maksimaalne  piirmäär on 25 krooni. Seega seadusega on antud  nõukogule õigus kehtestada voodipäevatasu piirmäärast ka madalam tasumäär, samuti võib nõukogu otsusega luua muid soodsamaid tingimusi, näiteks välistada voodipäevatasu nõude alt teatud isikute grupid (nt üliõpilased, pensionärid).  

Voodipäevatasu  võib nõuda iga  haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest, kuid mitte  rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe  haigusjuhtumi korral. Voodipäevatasu ei või nõuda intensiivravi osutamise aja eest, raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel ning statsionaarse eriarstiabi osutamisel alaealisele.

18-aastaseks saanud  isik on täisealine ning seega oleks tervishoiuteenuse osutajal olnud  õigus küsida voodipäevatasu iga  haiglas oldud kalendripäeva  eest, kui nõukogu otsusega  ei ole  kehtestatud soodsamaid  tingimusi. Tervishoiuteenuse  osutajal ei ole kohustust  esitada haigekassale omaosalustasude  kehtestamise korda. 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)