Muhu vald: volikogu esimees peab saama sünnitada (7)

Muhu vallavolikogu peab ebaõigeks olukorda, kus volikogu esimees saab minna sünnituspuhkusele vaid tagasiastumise hinnaga. Volikogu kavatseb nimetatud küsimuses küsida seisukohta õiguskantslerilt.

Muhu vallavolikogu pöördumine on ajendatud endise volikogu esimehe Kadri Tüüri juhtumist, kes suve lõpul sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusele siirdudes pidi volikogu esimehe kohalt tagasi astuma.

Kavandatavas pöördumises õiguskantsleri poole osutab Muhu vallavolikogu, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus võimaldab volikogu esimehele ainult lõplikku ja tähtajatut tagasiastumist omal soovil või pärast volikogu poolt talle avaldatud umbusaldust. Samas sätestavad töölepinguseadus ja avaliku teenistuse seadus analoogsel juhul töö- ja teenistussuhte tähtajalise peatamise.

“Palume käesolevaga Eesti Vabariigi õiguskantsleri seisukohta, kas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ei peaks samuti olema sätestatud võimalus volikogu esimehe volituste tähtajaliseks peatamiseks rasedus-, sünnitus- ja lapsehoolduspuhkuse ajaks,” öeldakse pöördumises. “Leiame, et praegune olukord ei soodusta naiste osalemist kohaliku omavalitsuse esindusorgani töös ja selle juhtimises.”

Muhu vallasekretäri Ave Toomsalu sõnul ei pruugi sünnituspuhkusele läinud isik ka soovi korral enam volikogu esimeheks tagasi saada, kuna esimehe valimine sõltub salajase hääletuse tulemusest. “See ei ole nii, et ole sina vahepeal minu asemel ja kui laps on käes ning tahan tagasi tulla, siis ka tulen,” lausus Toomsalu.

Loe ka juhtkirja!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 70 korda, sh täna 1)