Repliik: Mis saab Eesti metsast?

Riigikontrolli poolt Riigimetsa Majandamise Keskuses läbi viidud auditeerimine näitas selgelt, kuidas meie üht suurimat loodusrikkust majandada ei suudeta.

Eesti pindalast pool ehk 2 138 500 ha on kaetud metsaga, millest umbes kolmandik ehk 815 000 ha kuulub riigile, moodustades 2006. aasta lõpuseisuga 129-miljardilisest riigivara väärtusest ühe viiendiku.

Audit tuvastas, et riigimetsa arvestus on sassis, puuduvad usaldusväärsed andmed riigimetsa ja seal tehtud uuendusraiete kohta. Uuendusraiete mahud erinevad kohati ligi aastase uuenduraietega sellest, mida RMK ise on esitanud.

RMK ei suuda täita ka oma arengukavas lubatud lageraiemahtu, igal aastal raiutakse plaanitust vähem. Nii raiuti eelmisel aastal 2 miljoni tihumeetri asemel vaid 1,5 miljonit. Praegu on 60 000 ha ehk 10% RMK hallatavat riigimetsa unarusse jäetud.

Metsaga hoolimatu ümberkäimine tõendab taaskord, et riik on halb peremees.

Kas peaks riik oma metsa müüma eraomanikele või vähemasti selle osa, mida RMK hallata ei suuda ehk siis 60 000 ha?

Teisalt on aga probleem selles, et umbes 50 000 väikemetsaomanikust on end FIE-na registreerinud vaid 3000, kellest enamik on metsa hooldamisele ja müügile senise korra tõttu käega löönud.

Et metsatööstused suudaksid oma tootmismahu säilitada, selleks on vaja väikeomanikele metsamüük lihtsamaks teha.

MK nõukokku kuuluv reformierakondlasest riigikogu liige Tõnis Kõiv aga leiab, et väikeomanikele on soodustusi tehtud ja rohkem neid vaja ei ole.
Millise lahenduse leiab RMK uus juht Aigar Kallas?

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)