Ooperipäevade korraldamist puudutavad lepingud võivad olla õigustühised (4)

Kuressaare linnavalitsus ei oleks tohtinud sõlmida Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutusega 2007. aasta ooperipäevade korraldamiseks lepingut, kuna sihtasutus oli juba eelnevalt sisuliselt pankrotis, leidis audiitor.

Kuressaare linna poolt 2007. aastal ooperipäevade toetuseks eraldatud toetuse sihipärast kasutamist kontrollinud KMRA Audiitorbüroo audiitor Riho Reinhold soovitab linnavalitsusel esitada Kuressaare ooperipäevade korraldamiseks linnalt 250 000 krooni toetust saanud MTÜ-le Operfest nõue toetus tagasi maksta ja nõude mittetäitmise korral algatada MTÜ Operfest vastu pankrotimenetlus.

Audiitor tuli välja hüpoteesiga, mille kohaselt võivad kõik 2007. aasta ooperipäevade korraldamisega seotud lepingud olla õigustühised. Eeldusel, et ooperipäevade varasemal korraldajal Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutusel on eelnevast perioodist võlgu, mida sihtasutus ei ole suuteline tasuma, peab sihtasutuse nõukogu või juhatus audiitori sõnul algatama pankrotimenetluse.

Juhul kui sihtasutus oli pankrotis ning juhatus või nõukogu ei võtnud midagi ette, vastutavad nad võlausaldajate ees solidaarselt, märkis Riho Reinhold. Audiitor lisas, et kõik pärast pankrotiseisu tuvastamist sõlmitud lepingud, mis kahjustavad võlausaldajate huve, on õigustühised.

Juhul kui Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus oli pankrotis juba 2006. aasta 31. augusti seisuga, siis on õigustühine ka 20. septembril 2006. aastal Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutuse ja MTÜ Operfest vahel sõlmitud frantsiisileping ooperipäevade kaubamärgi korraldusõiguse üleandmiseks.

Samuti on õigustühine 9. jaanuaril 2007. aastal linnavalitsuse ja Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutuse vahel sõlmitud ooperipäevade kaubamärgi pandileping ning 25. aprillil 2007 sõlmitud lepingu lisa, mille kohaselt ooperipäevade korraldamine läheb MTÜ-le Operfest.

Riho Reinholdi sõnul jääb talle ka arusaamatuks, kuidas sai Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus sõlmida linnavalitsusega 9. jaanuaril 2007 lepingu ooperipäevade läbiviimiseks, kui juba 20. septembril 2006. aastal oli seesama sihtasutus sõlminud MTÜ-ga Operfest frantsiisilepingu, mille kohaselt läks ooperipäevade läbiviimise kohustus ning ooperipäevade kaubamärgi kasutamisõigus üle MTÜ-le Operfest.

Audiitor soovitab linnavalitsusel edaspidi lepingute sõlmimisel hoolikamalt uurida teise lepingupoole tausta, tutvuda aastaaruannete ja majandusliku seisuga. Sisuliselt pankrotis oleva sihtasutusega ei oleks Kuressaare linnavalitsus tohtinud lepingut sõlmida.

Kuressaare linnavolikogu ülesandel läbiviidud audiitorkontrolli eesmärk oli ettepanekute väljatöötamine ooperipäevade toetuseks eraldatud rahaliste vahendite tagasinõudmiseks ooperipäevade korraldajatega sõlmitud lepingu mittetäitmise pärast.

Auditi materjale kasutab oma järelduste tegemisel Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon, kes uurib tänavu suvel ära jäänud ooperipäevadele eraldatud 250 000 krooni kasutamist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 52 korda, sh täna 1)