Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Neh, nüid leheb vöipakile vaada et egas tundis jüba kroon juure! Kui ma sii paar peeva tagas Kärdel poodis köisi, siiss seisis üks moo tuttav noorig vöiriiuli ukse eeres, nöuke rull kee, mes innasildi ise välje sülidab. Ma siiss küsisi, et mes sa sii passid?

Ta ütles, et äga ta pole ainam mette, et neid oo ühna kaks tükki tööle vöödud ning jüst senne jäuks, et vöile oort uus ind peele lasta, kui kamandu tuleb. Ning kui ühel käsi ee väsib, siiss akab teina kohe ammedisse. Tööd pidi erpsast olema ning müsuse numbriga see löpeb, äi tee kiskid. Ja äga peele „Saarema vöi“ änam muud vöid äi ole ka, kui sa ikka vöid tahad ning mette seda vad margariini.

Jah-ja, seda ma ütle ka, et viinerilettist akad sa varsti ühna äbelikuld mööda iilima, sest sennapoole vaatmise jäuks sool raha änam äi ole. A Toombel lauldakse ikka, kui ea medel elada oo ning see pisine majanduse kasv, mes tulevaks aastaks oo poole alla kukkund, äi tehenda eige midad ning oo keikse normaaltsem asi ültse, mes sii maapeel olla saab.

Valimislubadust annab eesti ee täite ning kui akeb paistma, et kinnegid populaarsuse prutsendid akkevad vehemaks jeema, siiss mintakse Narva ning tassidakse T-34 tank, mes seel postamendi otsas ilmasöa ajast saadik oo ning toru preetkid veel Talina poole ojab, kuskispoole metsa alla. Ning jälle oo önne ning öiskamist Teenbokimaja katusalune täis!

A ma ütle soole seda, et arusaamine, mes sii päriseld ees oodab, tuleb varsti, kui sa ikka pool tüha korviga kassa väravade vaheld lebi luusid, sest rahakott rohkem äi kannada.

Sest äga see pole siiss mette vale ütlemine olnd, et rahval oo taris sirkust ning leiba, mes ka kogus aeg kroonist juure keevidab. Ning preet näidabkid sedamodi käde, et sirkust akab üle jeema ning leib ega peevaga alla jeema.

A inimene akab mötlema alles siiss, kui ämblik taale ühe koha ede tasagesti vörku oo vidama akand, kus ennem pole nöukest tööd inimese vüsiuloogilise tegevuse aktiivsuse pärast mette ette vötta saand… Nah, nüid ma leksi ühna teedusliguks käde, a äga siiss äi kölba jo egakord otse ka mette öölda, et sitamajase sool asja äi ole. Jaah!

A targematkid mihed, kut ma, jülguvad juba suu lahti tehje, nat Olari Taal, kis sii vehe natust aega tagas jo „Postimihes“ otse välje ütles, et kärakas tuleb tükimaad suurem, kut arvada oskamegid.

A needsa, teisa külje peeld soo eest ikka oolitsedakse ka. Sest äga nende suitsuanduride ülese panemine Iiumaal ja Saaremaal jo loll möte äi ole ning see pisine vidin jo maksab ka vist moo mäledamist mööda mette palju üle saja krooni.

Ning teisa külgest oo jo sennega kenasti ee näidet, et iidlast ja saarlast oo omavahel vörtsed. Muidud, äga egas asjes iidlast saarlastele vasta äi saa ka mette, sest ma sii lehtest lugesi, et teitel oo üks Hiiv positiivne, meitel jälle mette ühtegid ning ma ka äi tea, mes moodi see asi viiki aeda.

Neh, vöib olla, et lasede sennel positiivsel korra mede negatiivsede sega köima. Saaremaa naised jo vanaste köisid Iiumaa taludes tüdrugudeks… Ah, ma niisama plära, ee sa seda väga tösiseld vöta mette. Kus ma nüid oma järjega jähi?

Ah-neh, nendest vadest suitsuanduridest jo! Sest vaada – kuigid sool köht tühaks vöib jeeda, vöib see pisine vidin sind Peetruse juure menegust ee peesta. A mool oo senne koha peeld üks küsimine ka – ma kuultsi Kadi Raadjust seda vad reglaami, mes seel Önne 13-sme mihe, Allani eelega ede loedakse.

Ta ütleb sedamodi kenaste, et suitsuandur oo märkamatu, k u n i ta peestab so kodu ja elu. Sennest saa ma aga aru nendamoodi, et nii kaua pole teda nähje, kui suitsu äi ole. A kui suits jüba väljes oo ja ta sind oo ee peestnd, mes siiss saab? Tuleb ta siiss ülevald lae peeld alla ning istub soo juure sööma laua eere?

Vöi akab soole sennest ajast peele sedamodi silma, et niikut sa argid alla saad, peed taale kohe „tere umigust“ ütlema. Ning kui sa isi ka jühtud suitsumees olema, siis lehed märkamatuld uksest öue ning paned tubagale alles trepi peel tule otsa.

Vahel oo nönda mütmede asjadega, et keik oo öige ning vajalik, a kui midad körva akab, siiss vöib so oma möte sedamodi lendama akada, et sa p`leia ise ennastkid pärast ülese.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)